H.W. Hoek

Hoe kwamen we hem op het spoor

Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek is medeauteur van het basisartikel "Anorexia en boulimia nervosa" dat ik heb besproken.

Functie

Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek is geregistreerd als psychiater (1990), epidemioloog B en groepspsychotherapeut. Sinds 1995 werkt hij als A-opleider psychiatrie bij de Parnassia Groep in Den Haag. Hij is bijzonder hoogleraar epidemiologie aan Columbia University in New York en hoogleraar psychiatrie bij de Rijks Universiteit Groningen.

Andere functies van Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek:

 • lid van de DSM-5 Work Group Eating Disorders.
 • president van de Eating Disorders Research Society
 • ex-voorzitter van de door het Ministerie van VWS ingestelde Stuurgroep Eetstoornissen Nederland
 • consultant bij de World Health Organization.

Contactgegevens

Email: ln.aissanrap|keoh.w#ln.aissanrap|keoh.w

Publicaties

Wijbrand Hoek publiceert regelmatig vooral over psychosen en eetstoornissen en zit in de redactie van drie internationale tijdschriften.

Tijdschriftartikels

Voor een uitgebreide lijst van publicaties van Wijbrand Hoek, zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hoek%20HW%22[Author].

Enkele tijdscriften waarin hij publiceert:

 • Tijdschrift voor psychiatrie
 • Schizophrenia Research
 • European eating disorders review: the journal of the Eating Disorders Association
 • Transcultural Psychiatry
 • International Journal of Law and Psychiatry
 • The Journal of Clinical Psychiatry
 • International Journal of Eating Disorders
 • The American Journal of Psychiatry

Enkele referenties (volgens het APA systeem) van tijdschriftartikels waarvan H.W. Hoek medeauteur was:

 • Blom, M.B., Hoek, H.W., Spinhoven, P., Hoencamp, E., Haffmans, J. & van Dyck, R. (2010). Treatment of depression in patients from ethnic minority groups in the Netherlands. Transcultural Psychiatry, 47, 473-490.
 • Brown, A.S., van Os, J., Driessens, C., Hoek, H.W. & Susser, E.S. (2000). Further evidence of relation between prenatal famine and major affective disorder. American Journal of Psychiatry, 157, 190-195.
 • van Son, G.E., van Hoeken, D., Bartelds, A.I., van Furth, E.F. & Hoek, H.W. (2006). Urbanisation and the incidence of eating disorders. British Journal of Psychiatry, 189, 562-563.
 • van Son, G.E., van Hoeken, D., van Furth, E.F., Donker, G.A. & Hoek, H.W. (2010). Course and outcome of eating disorders in a primary care-based cohort. International Journal of Eating Disorders, 43, 130-138.

Boeken

 • Bloks, J.A., Van Furth, E.F. & Hoek, H.W. (1999). Behandelingsstrategie√ęn bij anorexia nervosa. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Vragen die we hem graag zouden stellen

 • Uit uw publicaties blijkt dat u veel onderzoek doet naar psychoses bij ethnische minderheden. Is er een duidelijk verband tussen discriminatie en psychoses, en over welk soort psychoses gaat het dan voornamelijk?
 • Klopt het dat er meer eetstoornissen zijn in stedelijke dan in landelijke gebieden. Kunt u daar cijfers van geven, en kunt u dat verschil verklaren?
 • Volgens uw publicaties verhoogt honger tijdens de zwangerschap de kans op schizofrenie. Hoe is men tot die conculusie gekomen, en is daar een verklaring voor?