Verslaving

Deze tekst is gekozen en geanalyseerd door Rim Zagheden.

Referentie van het artikel

de bron van het artikel is :
Van Giffen,M.,Dekker,J., Spijkerman, W., Bruggeman, F., Schoevers R.(2007), Verslaving Verslavingsproblematiek,p. 18-30 http://vb23.bsl.nl/frontend/redir.asp?product=1574%2D1842&page=1574%2D1842/09014f3c8018303d%2Ehtml&highlight=verslavingsproblematiek&phrase=#N10061

Het artikel heeft een duidelijk structuur. Er wordt gewerkt met een inhoudtafel. Daarin word de inleiding, meetinstrument, methode, resultaten en de conclusie inverwerkt . Er staan ook tabellen in tekst die het onderzoek verduidelijken.

de basisbegrippen:enkele en dubblele diagnose, prevalentie van comorbide verslavingsproblematiek

Synthese

Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon.

De synthese is eveneens verwerkt in deze Powerpoint presentatie.

Over de auteur

sourceDr. R.A. Schoevers is per 1 mei 2010 benoemd tot hoogleraar Psychiatrie en afdelingshoofd bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij richt zich in zijn onderzoekswerk vooral op de epidemiologie en behandeling van depressie en op het thema comorbiditeit van verslaving en andere psychische stoornissen.
Robert Schoevers (1962) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan het VU Medisch Centrum in 2005 cum laude tot doctor in de Medische Wetenschappen op een proefschrift over de epidemiologie van depressie. Hij werkt vanaf 1997 als psychiater en was sinds 2003 werkzaam als opleider psychiatrie en hoofd van de afdeling opleiding, onderzoek en innovatie bij Arkin, de koepelorganisatie voor geestelijke gezondheid en verslavingszorg in de regio Amsterdam.

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden:

 • Een Word document met onder andere:
  • De referentie van het artikel
  • Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
  • Een beschrijving van de structuur van het artikel
  • Informatie over de auteur
  • Een lijst van
   • interessante bronnen
   • organisaties betrokken bij het thema
   • specialisten
   • definities en moeilijke woorden