Hoe pagina's wijzigen of toevoegen?

Een bestaande pagina wijzigen

Als je lid bent van deze site, klik op de edit knop onderaan de pagina die je wil wijzigen. In een tekstveld onderaan de pagina kun je dan de pagina wijzigen. Dit gebeurt in een speciaal "Wiki taaltje".

Nadat je wijzigingen hebt aangebracht in dit Wiki taaltje, kun je op de preview knop drukken om te zien of je wijziging OK is, en tenslotte op de save knop om je wijzigingen op te slaan (zodat iedereen ze kan zien).

Titel van de pagina

Bovenaan elke pagina, wordt telkens automatisch de titel van de pagina getoond. Deze titel kun je eveneens wijzigen door op de edit knop onderaan de pagina te drukken: dan kun je de titel wijzigen in een tekstveldje onderaan de pagina (aangeduid als "Title of the page:").

Het Wiki taaltje

Ga naar hier voor een beknopte beschrijving van dit taaltje of naar hier voor een meer uitgebreide lijst van de mogelijkheden.

Tabellen, opsommingen, hoofdingen en hyperlinks zijn vaak gebruikte componenten:

Een bestand toevoegen

Een bestand toevoegen aan een pagina doe je via de file knop onderaan de pagina.
Hoe je er dan naar refereert op de site, doe je zo:.

  • [[file bestandsnaam | eigen tekst]] om een link te maken naar een bestand op dezelfde pagina.
  • [[file /paginanaam/bestandsnaam | eigen tekst]] om een link te maken naar een bestand op een andere pagina

De bedoeling is om alle persoonlijke werkdocumenten (excel, ppt, doc) op te laden op je eigen "Persoonlijke Documenten"-pagina. Om dergelijke bestanden op te laden ga je dus naar je eigen "Persoonlijke Documenten"-pagina (via het menu Documenten & Verslagen > Persoonlijke Documenten) en druk je daar op de FILES knop om vervolgens je bestand op te laden. Verwijzen naar deze bestanden vanop een andere pagina doe je dan als volgt: [[file /docs:<voornaam>/<naam van het bestand> | <wat de gebruiker ziet>]] (bijvoorbeeld [[file /docs:kim/1BaOa_durnez_kim_.ppt| deze Powerpoint presentatie]]). Merk op dat "docs:<voornaam>" de naam is van je eigen "Persoonlijke Documenten"-pagina. Merk ook op dat je bestanden die je al hebt opgeladen op een eenvoudige manier (ook via die FILES knop) kunt verhuizen van pagina.
Op je eigen "Persoonlijke Documenten"-pagina maak je dan een lijst van al je persoonlijke werkdocumenten, bijvoorbeeld als volgt:

* [[file 1BaOa_durnez_kim_.doc ]]
* [[file 1BaOa_durnez_kim_.ppt ]]
* [[file 1BaOa_durnez_kim_bronnenverdeling.xls ]]

Opletten: als je twee maal een bestand oplaadt met dezelfde naam, dan wordt het eerste bestand NIET overschreven, maar krijgt het tweede bestand een andere naam ( bvb "1BaOa_Provoost_Justine_(1).docx" ipv "1BaOa_Provoost_Justine_.docx".). Best is dus, als je een bestaand bestand wilt wijzigen, om het origineel bestand eerst te verwijderen van de site (ook via de FILES knop) en daarna het gewijzigde bestand (dat dezelfde naam heeft) opladen.

Een nieuwe pagina toevoegen

Maak eerst een link (in een menu of in een gewone pagina) naar een nieuwe pagina. Klik vervolgens op de link om de nieuwe pagina te creeëren.

Zie ook volgende paragraaf om te leren hoe je een nieuwe link in een menu toevoegt (of een bestaande link wijzigt).

De menu's

De menu structuur

Het belangrijkste menu van deze site vind je bovenaan elke pagina. Dit menu is voor elke pagina van de site dezelfde.

De meeste pagina's hebben ook hun eigen menu aan de linkerkant van de pagina (dit menu is context afhankelijk, wat betekent dat het anders is naargelang de inhoud van de pagina).

Pagina's zijn gegroepeerd per categorie

De meeste pagina's zijn in categorieen onderverdeeld: pagina's die tot een bepaalde categorie behoren bevatten een ":" (dubbel punt) in hun naam. Het stuk voor het dubbel punt is de naam van de categorie waartoe de pagina behoort. Bvb. "leden:sanna" is de naam van een pagina die tot de categorie "leden" behoort.

Alle pagina's die tot dezelfde categorie behoren krijgen hetzelfde menu aan de zijkant van de pagina. Pagina's die tot geen categorie behoren (= zonder dubbel punt in de pagina naam) hebben geen menu aan de zijkant van de pagina.

De menu's wijzigen

De menu's zelf kun je net zoals elke gewone pagina wijzigen: onder "Wiki Admin" in het hoofdmenu heb je per menu een knop die je toelaat om de inhoud ervan te wijzigen.

Als je bijvoorbeeld drukt op "Wiki Admin » Menu Organisaties" krijg je het menu te zien van de pagina's (categorie) waarin organisaties worden besproken. Via de edit knop onderaan kun je dan dit menu wijzigen op dezelfde manier als een gewone pagina. De meeste menu's zijn gewoon een lijst van hyperlinks naar interne pagina's.

Zo is bijvoorbeeld het menu "Organisaties" een lijst van links naar interne pagina's, waarbij op elke pagina een specifieke organisatie wordt besproken. Een nieuwe organisatie moet dus toegevoegd worden door de lijst uit te breiden met een hyperlink naar een nieuwe pagina. Zorg dat de nieuwe pagina tot dezelfde categorie behoort als de andere pagina's in de lijst: de namen van alle gerefereerde pagina's in de lijst moeten dus met hezelfde voorvoegsel beginnen (bijvoorbeeld namen van pagina's waarop een organisatie wordt besproken moeten beginnen met "org:" omdat ook de andere pagina's met dit voorvoegsel beginnen). Een link schrijf je dan bvb zo: [[[org:destroom | VZW De Stroom]]] ('VZW De Stroom" is de link die de gebruiker te zien krijgt, en "org:destroom" is de naam van de pagina waarnaar de link verwijst).

Als je zo'n link voor een nieuwe pagina hebt toegevoegd, kun je er op klikken, en krijg je dan de mogelijkheid om deze nieuwe pagina ook effektief te maken.

Wat indien iemand je tekst heeft gewist of je hebt zelf iets stoms gedaan?

Via de knop History onderaan elke pagina kun je zien wie wat wanneer heeft veranderd. Op die manier kun je dus achterhalen wat jij of anderen recent hebben veranderd, en dus nagaan wat je terug moet wijzigen om eventuele fouten terug te herstellen.

Als je niet zeker bent van je wijziging, is het hoedanook aangeraden om alvorens op Save te drukken eerst via de Preview knop controlleren of je verandering wel juist is.

Als je zaken verwijdert of wijzigt die afkomstig zijn van andere leden, gelieve steeds in commentaar te vermelden waarom je dit hebt gedaan (commentaar kun je invullen in het veld "Short description of changes:" net boven de Save knop). Deze commentaar krijg je dan ook te zien als je de recente wijzigingen opvraagt (via de HISTORY knop onderaan de pagina).

Via het menu "Wiki Admin > Laatste Wijzigingen" kun je ook een overzicht krijgen van alle wijzigingen die er op de site gebeurd zijn. Dit kan ook heel handig zijn.

De stijl

De stijl of layout (kleuren, randen, afmetingen, lettertypes,…) van de site wordt bepaald door de "style sheet". Deze kun je wijzigen via de "Site Manager" (toegankelijk via het Wiki Admin menu). De style sheet die wij gebruiken is afgeleid van een voorgedefinieerde style sheet, zijnde "Flannel Ocean", waarop dan enkele uitzondering zijn aangebracht. We gebruiken feitelijk twee heel gelijkaardige style sheets: eentje voor de pagina's met zijmenu, en eentje voor de pagina's zonder zijmenu. De syntax van dergelijke style sheet is echter niet simpel. Het is heel krachtig, maar je kunt er ook de boel grondig mee verknoeien.