Justine Provoost
1BaOa_Justine_provoost.bmp

Persoonlijke gegevens

Ik ben Justine Provoost, woonachtig te Kortrijk.
Ik studeer orthopedagogie aan de Katho in Kortrijk
geboortedatum: 15/09/1992
e-mailadres: moc.liamtoh|xx_enitsuj_x#moc.liamtoh|xx_enitsuj_x
Kathoadres: eb.ohtak.tneduts|tsoovorp.enitsuj#eb.ohtak.tneduts|tsoovorp.enitsuj

Interesses

Mijn intresse gaat vooral uit naar de sociale kanten, vandaar ook de keuze van de studierichting Orthopedagogie. Bij het onderwerp psychiatrische problemen ging er bij mij onmiddellijk een belletje 'depressie' rinkelen. Dit onderwerp intresseert mj omdat het zo hedendaags is, het komt steeds meer en meer voor. Vandaar mijn keuze voor het deel 'depressie'

Individuele bijdrage tot deze website

Ik heb de tekst "Diagnostisch proces van depressie bij kinderen en jongeren cultuursensitief?" geanalyzeerd.

Daarnaast heb ik onder andere volgende specialisten en organisaties besproken:

Klik hier voor mijn persoonlijke documenten.