Verslavingsproblematiek: excessief middelengebruik

Over de auteur

Hoogleraarsbenoeming: dr. G.M. Schippers

Dr. G.M. Schippers (52) is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het vakgebied van 'Verslavingsgedrag en zorgevaluatie'.
De leerstoel is gevestigd vanwege de Stichting Jellinek Klinieken in de Faculteit der Geneeskunde. Gerard Schippers werd in 1973, na zijn opleiding Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer aan de Nijmeegse universiteit. Sinds 1974 is hij tevens werkzaam als psychotherapeut. In 1981 promoveerde Schippers aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1986 was hij werkzaam als universitair hoofddocent Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer aan de KUN. Sinds 1 januari 1999 is hij werkzaam bij het 'Amsterdam Institute for Addiction Research', een samenwerking van de verslavingszorginstellingen de Jellinek, de Brijder (Alkmaar) en de afdeling Psychiatrie van het AMC 'De Meren'.