Beschut Wonen De Linde

Doel van de organisatie

Voor bepaalde patiënten blijft de drempel naar zelfstandig leven buiten een ziekenhuissetting groot, omwille van psychische moeilijkheden of mentale twijfels of omwille van een aantal praktische en financiële belemmeringen die het ontslag uit een ziekenhuis in de weg staan. Daarom is het soms belangrijk om een vrijblijvende oefenkans te krijgen buiten het ziekenhuis om de drempel tot ontslag te verlagen.
De doorloopwoning biedt aan de patiënten de kans om gedurende een beperkte periode het alleen wonen te oefenen, zonder belangrijke financiële implicaties op langere termijn. De patiënt krijgt steeds ondersteuning of follow-up vanuit de verpleegafdeling waaruit het ontslag volgt of vanuit het project psychiatrische thuiszorg. Het blijft de bedoeling om na een succesvolle oefenperiode een woning te zoeken in het reguliere circuit.
Het Initiatief Beschut Wonen De Linde biedt daarnaast 46 plaatsen aan voor een permanente woonsituatie met beperkte ondersteuning.

Bespreking van hun website

Deze organisatie heeft geen website, maar wordt wel op andere plaatsen vermeld, zoals op deze site en op deze site

Algemeen

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

Er wordt op de beide site's gebruik gemaakt van beeldmateriaal, niet uitgesproken maar subtiel. Deze site werd het laatst gecontroleerd op 01/07/2008 op eventuele fouten of aanpassingen. De andere website is een document die Beschut wonen uitlegt. Er werden ook een paar andere bronnen geraadpleegd hiervoor. De oudste bron dateert van 2002.

OORSPRONGSKRITIEK

Er is een duidelijke verwijzing naar de bronnen met voetnoten en een bronnenlijst. Ook de verschillende instanties die hieraan hebben meegewerkt worden vermeld. Hetgeen er in het bestand zelf staat, is makkelijk na te gaan op fouten en dergelijke.
Op de site van de sociale kaart kunnen er ook fouten worden gemeld, moest er iemand een fout vinden op deze pagina. De meest belangrijkste dingen die de mensen moeten weten, staan op deze website.

INTERPRETATIEKRITIEK

Op beide site's wordt er enkel gebruik gemaakt van feiten, die na te gaan zijn. Zo weten we zeker dat er geen fouten instaan, en dat alles betrouwbaar is.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK

Op de tweede site zijn de auteurs nauw betrokken, omdat die organisaties zelf 'Beschut wonen' organiseren. Ze weten dus heel goed wat er kan geschreven worden in deze tekst.

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

Ik denk niet dat er op één van deze twee sites wordt gelogen, althans niet als opzettelijke bedoeling van de auteur.