Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie

Doel van de organisatie

CGG Mandel Leie is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg die gespecializeerde, ambulante hulp biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen of hun omgeving. "Ambulant" betekent dat men er op gesprek kan komen, maar niet kan verblijven.

De kernopdracht ligt in de begeleiding van mensen wiens geestelijke gezondheid ernstig verstoord of bedreigd is. Bedoeling is om te streven naar het herstel van het bio-psycho-sociaal evenwicht van de patiënt. Het betreft hier een integrale aanpak: van diagnose tot behandeling. Er wordt gewerkt met gekwalificeerde deskundigen (psychologen, psychiaters, …).

De administratieve zetel van dit CGG is in Kortrijk en er zijn vestigingen verspreid over gans Zuid West-Vlaanderen.

Bespreking van hun website

Website: [http://www.cggml.be/]

Algemeen

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel