Dagcentrum De Ridder

Doel van de voorziening

Een aantal personen met ernstige psychische problemen heeft geen behoefte aan permanente medische begeleiding en ondersteuning maar blijkt toch door te beperkte vaardigheden, een geringe weerbaarheid en psychische handicaps niet in staat om zich maatschappelijk te handhaven.
Door zulke mensen dagactiviteitencentra aan te bieden, spelen wij in op deze behoefte. De dagcentra zijn geen therapeutische instellingen en ook geen beschermde werkplaatsen. Je kan ze beter omschrijven als een buurthuis of dienstencentrum met specifieke aandacht voor de psychisch zwakkeren.
Door het aanbieden van een gevarieerde dagbezigheid kan de klant onder andere structuur aanbrengen in zijn dagelijks leven en kan hij leren omgaan met de eigen tekorten en mogelijkheden.

Bespreking van hun website

Website

Algemeen

Er wordt besproken welke doelgroep deze voorziening opneemt en wat men er dagelijks doet. Er staat ook welke diensten van het openbaar vervoer je moet gebruiken om er te geraken en dat het verbonden is met het OCMW van Antwerpen.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

De tekst die op de site van OCMW Antwerpen staat is heel beperkt, maar de informatie die er staat is genoeg om in grote lijnen te weten te komen tot welke doelgroep dit dagcentrum zich richt.

OORSPRONGSKRITIEK

Je vind op de site terug welke dagcentra er allemaal zijn in Antwerpen, tot welke doelgroep zij zich richten en welke bus je moet nemen om er te geraken met het openbaar vervoer.

INTERPRETATIEKRITIEK

Er wordt nergens vermeld wie de auteur is. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van voorbeelden, pro of contra's. Alles is ook vermeld in functie om de lezer meer te weten laten komen, niet om een eigen mening duidelijk uit te leggen.

BEVOEGDHEISKRITIEK

Is moeilijk uit te leggen, want de auteur wordt niet vermeld.

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

Alweer niet van toepassing.