Ontwenningskliniek De Pelgrim

Doel van de Voorziening

Ontwenningskliniek De Pelgrim is een gespecialiseerde open psychiatrische dienst die plaats biedt aan
60 volwassenen. De kliniek behandelt mensen met problemen die te maken hebben met alcohol, medicatie en andere drugs.
Daarnaast beoogt de kliniek de studie en preventie van misbruik van alcohol en andere drugs.

De onthaalbrochure

Bespreking van hun website

Website: [http://www.kliniekdepelgrim.be/]

Algemeen

Het is een overzichtekijke website waarin je snel wegwijs bent.
Op de site kan je de visie, het ontstaan, de doelgroep en doelstellingen vinden. Ook de weg die wordt aflegt tijdens het verblijf in de voorziening wordt uitgebreid besproken. Daarnaast worden alle diensten die zij aanbieden opgesomd en verduidelijkt. De Pelgrim werkt nauw samen andere netwerken en andere voorzieningen.

Kompas is het contact- en informatieblad van Ontwenningskliniek De Pelgrim. Zowel patiënten, personeel, beheerraad, ex-patiënten en geïnteresseerden kunnen er zich op abonneren. Er verschijnen artikels over de werking van de kliniek en over verslavingensproblematieken.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

OORSPRONGSKRITIEK

INTERPRETATIEKRITIEK

BEVOEGDHEIDSKRITIEK

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK