KOPP Vlaanderen

Doel van de organisatie

Kopp-Vlaanderen is er voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

Psychiatrische problemen bij één of meerdere ouders vormen een ernstige belasting voor de geestelijke gezondheid van de betrokken kinderen. Er bestaat een hoger risico op het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen op korte termijn en een dieperliggende psychiatrische problematiek die zich op lange termijn kan ontwikkelen.

Kopp-Vlaanderen is de overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met de problematiek van kinderen van ouders met psychiatrische problemen. De organisatie geeft ondersteuning aan hulpverleners en de omgeving van de kinderen.

Bespreking van hun website

Website: [http://www.koppvlaanderen.be]

Algemeen

Kopp-Vlaanderen heeft voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen een aantrekkelijke en kindvriendelijke website gemaakt waarin zijzelf maar ook hun ouders en hulpverleners tal van tips krijgen aangereikt. Dat kan gaan van informatie over psychische problemen en wat er aan de hand is met hun ouder tot welke hulpverlening er beschikbaar is. Kinderen kunnen er ook vragen stellen over waar ze terecht kunnen voor hulpverlening of wat ze eventueel zelf zouden kunnen doen.