Openbare Psychiatrische Zorgcentrum Geel en Rekem

Doel van de Voorziening

In Vlaanderen zijn er twee Openbare Psychiatrische Zorgcentra” (OPZ): één in Geel en één in Rekem. Het zijn beide overheidsorganisaties (waar de Vlaamse overheid de werkgever is) binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die een waaier aan psychiatrische verzorging aanbieden voor mensen met psychische problemen.

De kerntaak van de Openbare Psychiatrische Zorgcentra omvat het organiseren van openbare geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daartoe biedt een OPZ een brede waaier diensten aan. Opname in het ziekenhuis is er slechts één van, bestemd voor complexe en acute psychiatrische ziektebeelden. Met de patiënt en het multidisciplinaire team wordt dan een behandel- en zorgtraject uitgewerkt met aandacht voor begeleiding en steun in de periode na de opname.

Naast opname in het ziekenhuis biedt een OPZ nog een brede waaier andere zorgmodules aan, zoals poliklinische raadplegingen en therapie, psychiatrische thuiszorg, dagbehandeling, pleegzorg, dagactiviteiten, outreach, therapeutische projecten… Die zorg organiseert het OPZ al dan niet in een samenwerkingsverband met andere actoren in de geestelijke gezondheidszorg.

Bespreking van hun website

Algemeen

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel