Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie

Doel van de Voorziening

Het PZ H. Familie is een psychiatrisch ziekenhuis in het hartje van Kortrijk, die gespecialiseerd is in de observatie en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen
Het PZ H. Familie biedt dienstverlening aan mensen die tijdelijk begeleiding nodig hebben voor psychische moeilijkheden. Begeleiding wordt in verschillende vormen aangeboden. Via consultatie bij een psychiater, via een volledige opname, via daghospitalisatie, via een specifiek nazorgprogramma of een verpleegkundige kan thuis bij u langskomen in het kader van psychiatrische zorg in de thuissituatie

Bespreking van hun website

website: [http://www.kliniek-hfamilie.be/]

Algemeen

De site is onderverdeeld voor bezoekers, patiënten en professionelen, daarnaast vind je ook het therapie-aanbod
Bij de Bezoekers:
- bereikbaarheid
- contact
- bezoekuren
- cafetaria
• Bij bezoekuren vind je de uren voor elke afdeling apart
o De verschillende afdelingen voor volwassenen:
- Bolder
- De boeg
- De vlonder
- Het kiel
- Anker
o Afdeling voor jongeren: Patio (= Forensisch kinder-en jeugdpsychiatrie:
residentieel + nazorg)
o Afdeling voor kinderen: De Korbeel
De Korbeel = Gespecialiseerd centrum voor observatie, diagnostiek en psychotherapie met ambulante en residentiële werking.

 Er is ook nazorg en revalidatie
Bij de patiënten:
- Bereikbaarheid
- contact
- opname
- verblijf
• Bij contact vind je meer info over de ombudsdienst, wie is wie?, het algemeen nummer, …
• Bij opname vind je info over je eerste dag, wat je moet meebrengen, mogelijkheid tot kamerkeuze, kosten van het verblijf…
Bij professioneel:
- aanbod algemeen
- volwassenen (zie verschillende afdelingen)
- kinderen en jongeren (patio & korbeel)

• Bij algemeen aanbod vind je de zorgprogramma’s terug
o Verschilllende therapiën
- Farmacologische behandeling
- Psychotherapeutische behandeling
- Medisch-somatische behandeling
- Ergotherapeutische behandeling
- Ondersteuning van het thuismileu
Bij het therapie-aanbod
- vacatures (van poetspersoneel, tot vrijwilligers, tot stagairs,…)
- visie
- Links
- Nieuws

Over ‘ De Korbeel’ zelf op de site:
Het is vanaf 0 tot 18 jarigen met psychische/relationele moeilijkheden en problemen en/of moeilijkheden op vlak van ontwikkeling.
De Korbeel werkt ambulant & residentieel
• Ambulant: interdisciplinair
• Residentieel:
o 3 leefgroepen (zowel jongens en meisjes)
o Geplande & crisisopnames
o Zo vlug mogelijk terug in eigen milieu
o !! Samenwerking met het gezin/ verwijzers/ school/ evt. andere betrokkenen.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

Herstellingskritiek
Dit is een site met informatie over een voorziening zelf, er is geen enkele reden om te twijfelen aan de echtheid van deze geschreven informatie. De info die daar dus wordt weergegeven is zeker niet gemanipuleerd.

Oorsprongskritiek
Doordat de site voor zowel professionelen, als voor patiënten en bezoekers is, is deze zeker betrouwbaar.
De maker van de site is het psychiatrisch ziekenhuis zelf. Op de site wordt niet verwezen naar bronnen, dat is natuurlijk ook niet nodig want zij zijn de bron zelf. Alles gebeurt daar waar de site als het ware wordt gemaakt. Hun bron = hun eigen werkveld!

Interpretatiekritiek
De informatie die de auteur weergeeft is toegankelijk voor iedereen en is dus op maat van iedereen. Er zijn geen meningen of dergelijke geformuleerd, waardoor het dus niet nodig is ergens argumenten te plaatsen. Het zou nog al raar zijn uw psychiatrisch ziekenhuis positief te argumenteren voor potentiële patiënten..

Bevoegdheidskritiek
De auteur is zeker betrokken partij omdat het over zijn/haar eigen voorziening gaat en is dus deskundig genoeg.

Rechtzinningheidskritiek
Er zijn volgens mij geen gegevens die de auteur achterhoud, uitgezonderd natuurlijk over de mensen die er verblijven en alles in verband met de privacy.
De auteur zal / mag ook zeker niemand misleiden.