Psychosociaal Revalidatiecentrum De Evenaar

Doel van de Voorziening

Mensen, die in De Evenaar opgenomen worden, hebben als doel om via intensieve therapie, 'psychische' zelfstandigheid te verwerven. Hier staat het samenleven centraal.
Het samenleven bestaat uit de volgende elementen:

  • Samenleven in groep met de gemeenschappelijke zorg voor de huishoudelijke taken (koken, poetsen, boodschappen doen…).
  • Groepstherapieën en individuele therapieën.
  • Medisch-psychiatrische begeleiding.
  • Tijd die je persoonlijk kan invullen.
  • Dag en nacht is er iemand van het team aanwezig.

Voor wie is De Evenaar?

  • Je wilt op zoek gaan naar oplossingen voor je psychische en sociale problemen.
  • Je bent bereid een langerdurend engagement (maximum 13 maanden) aan te gaan.
  • Je bent ouder dan 17 jaar.

Folders voor cliënten
Folders voor verwijzers

Bespreking van hun website

Website: [http://www.tg-de-evenaar.be/Nzh/Site-Root/Sites/Sites-NZ/De-Evenaar.html]

Algemeen

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel