Stichting labyrint in perspectief

Website

Doel van de organisatie

Labyrint~In Perspectief heeft als doel:

Bevorderen dat de situatie van familieleden en andere directbetrokkenen van psychiatrische patiënten leefbaar is, zowel individueel als sociaal en maatschappelijk.

De stichting tracht dit doel te bereiken door een drietal kernactiviteiten uit te voeren, namelijk:

A. Lotgenotencontact
B. Voorlichting
C. Belangenbehartiging

Bespreking van de website

1) Voor wie is deze site bedoeld?

Stichting Labyrint~In Perspectief is er voor ondersteuning van familie en naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen, met of zonder diagnose. Indien gewenst maken we in onze activiteiten onderscheid naar relaties. Het kan nl. veel uitmaken of je kind bent van een ouder met een psychische ziekte of juist een ouder van een kind met psychische problemen. En als u partner bent van iemand met een psychiatrische ziekte wordt uw relatie daardoor weer op een heel eigen manier bepaald. Ook zijn we er voor de vragen van bijvoorbeeld grootouders, vrienden, pleegouders, buren en collega’s.
Daarnaast staan we professionals te woord die vragen hebben over ggz-familie en verzorgen we voorlichtingsactiviteiten binnen de geestelijke gezondheidszorg.

2) Wat is de bedoeling van de site?

Deze site is bedoeld om informatie en advies te verstrekken aan familie van personen met psychische problemen.
Ze geven je onderandere advies over hoe je moet omgaan met de psychische ziekte
Steun bieden waar nodig

3) Waar kan je de organisatie vinden?

Je kan de organisatie vinden in Nederland. Het bureau is gelegen in Utrecht. Bij deze organisatie kan je terecht met al je vragen of kan je in contact komen met lotgenoten wie de hulptelefoon of via mail.

4) Door wie wordt de organisatie geleid?

De organisatie wordt geleid door 9 vrijwillegers. Op de site kan je van elk van hen lezen waarom ze dit doen en wat het hen oplevert.
Indien je zelf vrijwillger wil worden kan je contact opnemen via de site (mail) of telefonisch.

Achtergrondinformatie

  • Hoe komt de stichting aan haar lange naam Labyrint~In Perspectief?

Sinds 1997 hebben twee stichtingen hun krachten gebundeld: de stichting Labyrint ging samen verder met de stichting In Perspectief. In Perspectief werkte vanuit een levensbeschouwelijke invalshoek, Labyrint vanuit een neutrale. Soms vindt u dit onderscheid nog terug in de regionale activiteiten van de stichting. Een ding is zeker: de stichting staat alle familieleden en andere directbetrokkenen van psychiatrische patiënten bij. Behoort u tot de doelgroep, dan willen we u graag perspectief bieden als u in een labyrint van zorgen verdwaald bent. Onze lange naam drukt dus precies uit waar we voor staan.

  • Uitgangspunt

De stichting wil familieleden toerusten hun eigen krachten aan te spreken om hun situatie leefbaarder te maken.
Labyrint~In Perspectief werkt vanuit de overtuiging dat mensen altijd - ook als ze het moeilijk hebben - krachten hebben om veranderingen of oplossingen te zoeken. Soms hebben mensen echter wel een stimulans nodig om die krachten aan te spreken. Die stimulans biedt Labyrint~In Perspectief volop. We doen dus aan ’empowerment’.
Want de eigen leefsituatie kunnen sturen en verbeteren, dat voelt beter, dat maakt sterker en werkt beter.

Algemeen

Ik heb de site grondig doorgenomen en vind dit zeer handig voor familie van personen met een psychische ziekte. Ze kunnen er terecht met al hun vragen en er wordt naar heb geluisterd. Ook vinden ze er de steun die ze nodig hebben.

Ze zorgen ook voor een paar interessante links die gebruikt kunnen worden om je verder te informeren, en beschikken ook over een activiteitenagenda waar je terecht kunt voor activiteiten, bijeenkomsten,…

Conclusie: het is een zeer interessante site waar je zeker terecht kunt met je problemen en vragen.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

Op de site kan je zeer betriuwbare informatie terug vinden. De vrijwillegers die zich engageren voor deze organisatie zijn familie, vrienden en naasten van personen met psychische stoornissen.
De site wordt op zeer regelmatige basis geupdate waardoor u steeds op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes.

OORSPRONGSKRITIEK

Het is een site die kadert in het onderwerp voor personen met psychische stoornissen. Op de site vind je verschillende contactpunten terug zoals de hulptelefoon, e-mailadressen,… waarbij je terecht kan met al je vragen.
De site bevat ook een aantal links naar andere organisaties die van belang kunnen zijn. Ik vind het zeker en vast wel een goede site en ze is objectief. Ik denk niet dat de site helemaal volledig is; er is immers nog altijd info ivm dit onderwerp die je kan gebruiken.

INTERPRETATIEKRITIEK

Op de site komen de vrijwillegers ook aan het woord waarin ze uitleggen waarom en waarvoor ze dit allemaal doen.
Ik vind het persoonlijk nogal een klein lettertype op de site.
Ze probeert de mensen wel te helpen voor zover dat mogelijk is. Ze probeert ook mogelijkheden aan te bieden om eventueel via andere kanalen hulp te krijgen of om met mensen te praten. U kan zich ook registeren op het forum, zo kan u ook in contact komem met andere mensen.
De site wordt regelmatig aangepast en is dus up to date.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK

Er zijn verschillende mensen verantwoordelijk voor deze organisatie en ik veronderstel dat deze wel bevoegd zullen zijn voor de taken die zij doen.

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

Iedereen die in zo'n situatie verkeerd, vooral diegene die zorg dragen voor mensen met een psychische stoornis, kunnen op deze site tercht.