Vereniging voor alcohol- en andere drugsproblemen (VAD)

Doel van de organisatie

VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken.

VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.
Kernfuncties:

  • de alcohol- en drugthematiek in de samenleving bespreekbaar maken;
  • (inter)sectorale netwerken met potentiële partners uitbouwen;
  • een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de alcohol- en drugthematiek ondersteunen.

Bespreking van hun website

website: [http://www.vad.be/]

Algemeen

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel