VZW De Vliering

Doel van de organisatie1

De instelling bied zorg aan volwassenen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen.
Hun doel is het voortdurend vernieuwen van de kwaliteit van de zorgverlening. Dit doen ze met een hele ploeg van deskundig personeel.
Doordat de cliënten buiten hun psychische problemen ook beperkingen op verschillende andere levensdomeinen ondervinden, kiest de instelling voor het psychosociaal rehabilitatiemodel. Dit wil zeggen dat de aanbod- en probleemgerichte benadering plaats maakt voor een vraaggerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hun einddoel is de cliënt een zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving te geven. Hiervoor zijn 4 deelwerkingen uitgebouwd:

  • Beschut wonen
  • Ontmoetingscentrum (De Vlonder)
  • Dagactiviteitencentrum (’t Karwei)
  • Psychiatrische thuiszorg

Hun website

Website: [http://www.devliering.be]

Algemeen

De site toont duidelijk aan waar het gelegen is en wat hun doel is.
Ze laten weten aan wie ze zorg verlenen en wat hun zorgaanbod inhoud.
Verder zit een duidelijke structuur in het geheel van de website. Ze werken met tabbladen waardoor je makkelijk kan vinden wat je zoekt.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

De site is naar mijn mening zeker betrouwbaar in zijn echtheid en juistheid van de informatie.
Alles wat te lezen valt is relevant en nuttig in gebruik.

OORSPRONGSKRITIEK

INTERPRETATIEKRITIEK

BEVOEGDHEIDSKRITIEK

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK