Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Doel van de organisatie1

Een beleidsdomein omvat een homogeen pakket bevoegdheden van de Vlaamse Overheid. Voor elk beleidsdomein bestaat er een Vlaams ministerie. Zo werd er voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgericht.

De geestelijk gezondheidszorg behoort tot het pakket bevoegdheden van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Een beleidsdomein bestaat uit één Departement en een aantal (verzelfstandigde) agentschappen. De departementen houden zich voornamelijk bezig met beleidsvoorbereiding, zoals het voorbereiden van regeringsbeslissingen. De agentschappen houden zich voornamelijk bezig met beleidsuitvoering, zoals subsidies toekennen. Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevat het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en volgende agentschappen:

Bespreking van hun website

Website: [http://wvg.vlaanderen.be]

Algemeen

Dit is feitelijk de portaalsite van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze site biedt weinig inhoud aan, maar bevat vooral een schat aan referenties naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en informatiebronnen die door derden worden beheerd.

Zo vindt je wat de geestelijke gezondheid betreft onder gezondheid een link naar een online test www.fitinjehoofd.be waar iedereen zijn geestelijke gezondheid kan testen. De test is een onderdeel van de ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’-campagne die in 2006 werd opgestart om het belang van een goede geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen en het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen te doorbreken. Verder vind je onder zorgaanbod een link naar de Openbaar Psychiatrisch Zorgcentra van Geel en Rekem.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

Er is geen reden om eraan te twijfelen dat deze website niet afkomstig zou zijn van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Volgens de gegevens op de site wordt deze website onderhouden door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Binnen dit department (dat onderdeel is van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) is er wellicht een IT-afdeling die verantwoordelijk is voor deze site.

De site wordt vaak aangepast. De datum van laatste aanpassing vind je onderaan elke pagina, en daaruit blijkt dat de meeste pagina's in de laatste 1 à 2 maand aangepast zijn geweest. We mogen dus stellen dat dit een goed onderhouden en actuele portaalsite is, waar alle referenties up-to-date en correct zijn.

OORSPRONGSKRITIEK

Het gaat hier over de portaalsite van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gemaakt en onderhouden door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze site bevat referenties naar allerhande organisaties, studiediensten, informatiecentra, agentschappen, enz. van de Vlaamse regering (vooral binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Deze lijst van referenties lijkt mij volledig. In principe kan iedereen die werkzaam is binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de volledigheid controleren en opmerking geven. Daarom vermoed ik dat deze portaalsite toch redelijk volledig en objectief is.

Toch wel een beetje verontrustend dat de link naar de Vlaamse statistieken niet correct is (site verwijst naar http://aps.vlaanderen.be/, terwijl die site niet meer actief is het http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/default.aspx zou moeten zijn): dit zal wel geen kwaad opzet zijn, maar eerder een slordigheid.

INTERPRETATIEKRITIEK

Van interpretatie is hier weinig sprake, aangezien het hier vooral gaat over naakte referenties. Er worden op deze site maw geen meningen geuit.

Ik vind persoonlijk de site onoverzichtelijk en niet goed gestructureerd, maar er wordt mijns inziens niet gepoogd om de bezoeker in één of andere richting te sturen.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De auteur van deze site is zeker en vast bevoegd, aangezien dit de portaalsite is van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en deze site onderhouden worden door het het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

De lijst van referenties op de site lijkt mij volledig. In principe kan iedereen die werkzaam is binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de volledigheid controleren en opmerking geven. Daarom vermoed ik dat deze portaalsite volledig en objectief is.