Het Agentschap Zorg en Gezondheid

Doel van de organisatie1

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid dat een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven regelmenteert en ondersteunt.

In opdracht van de Vlaamse overheid is het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid onder andere bevoegd voor de zorgvoorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals

  • Psychiatrische ziekenhuizen
  • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
  • Initiatieven voor beschut wonen
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen

Om subsidies te ontvangen van de Vlaamse overheid, moeten deze voorzieningen allemaal erkend zijn door Het Agentschap Zorg en Gezondheid, en met andere woorden voldoen aan een reeks normen opgelegd door dit Agentschap.

Meer info vind je in de politieke en juridische context.

Bespreking van hun website

Website: [http://www.zorg-en-gezondheid.be]

Algemeen

De site is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid die op het internet beschikbaar is. De site verwijst ook door naar websites van andere diensten of instellingen, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid, die informatie ter beschikking stellen.

Samengevat vind je via deze portaalsite je volgende zaken terug:

  • Info over gezondheid
  • Het zorgaanbod in Vlaanderen
  • Cijfers, regelgeving en formulieren

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

Er is geen enkele aanwijzing die ons doet vermoeden dat de site niet origineel afkomstig is van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De site bevat ook een disclaimer: dit is een tekst waarin men stelt dat men niet aansprakelijk is voor de inhoud. Hierin beweert men dat …

… alle informatie op de site van algemene aard is, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen. Op of via de site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

OORSPRONGSKRITIEK

De site is ontworpen en onderhouden door het "Team Communicatie en Ondersteuning", wat een afdeling van het Agentschap is. Op de site zelf beweert men dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid veel aandacht en zorg aan de website besteedt en ernaar streeft dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Dat zal wellicht kloppen, want onder elke pagina staat de datum van de laatste aanpassing, en deze is meestal in een heel recent verleden (veelal minder dan twee maand geleden) gebeurd.

Aangezien de site uitlegt heeft over en refereert naar voorzieningen die erkend zijn door henzelf (het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dus), is deze uitleg dus uit eerste bron, en mogen ze dus aannamen dat die ook correct is.

Wat de verwijzingen naar andere websites betreft, stelt men zich in hun disclaimer niet aansprakelijk voor de informatie aangeboden via deze verwijzingen:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

INTERPRETATIEKRITIEK

Wat de geestelijke gezondheidszorg betreft, vindt men op de site de adressen en meer uitleg over de verschillende types zorgvoorzieningen. De informatie lijkt mij compleet, overzichtelijk, en is niet voor interpretatie vatbaar.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK

Aangezien de site uitlegt heeft over en refereert naar voorzieningen die erkend zijn door henzelf (het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dus), is men uiteraard bevoegd en deskundig om deze informatie te publiceren.

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

Wat de inhoud van hun site betreft, zegt men in hun disclaimer dat …

… het Agentschap niet kan garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.

We mogen dus aannemen dat de inhoud actueel en correct is, en niets wordt achtergehouden.