Zorgnet Vlaanderen

Doel van de organisatie

Zorgnet Vlaanderen is een werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt uit de social profit: algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de ouderenzorg. Meer dan 500 voorzieningen
zijn lid van Zorgnet Vlaanderen. Samen stellen ze ca. 80.000 personeelsleden
tewerk.

Zorgnet Vlaanderen is een netwerk van voorzieningen, een kennisdelende
organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld.

Zorgnet Vlaanderen verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.
Voorstellingsbrochure
Voorzieningen die lid zijn van Zorgnet Vlaanderen.

Zorgnet Vlaanderen biedt ook opleidingen aan onder andere opleidingen in belang van de geestelijkegezondheidszorg.

Bespreking van hun website

Website: [http://www.zorg-en-gezondheid.be]

Algemeen

Het is een duidelijke en overzichtelijk website. Alles is geordend en onder categoriën gebracht. Er wordt heel wat aangeboden op deze website:

  • Ze hebben heel wat publicaties Bv. de zorgwijzer.
  • In de mediatheek wordt heel wat beeld- en filmmateriaal aangeboden Bv. over gedragsproblemen.

Bespreking volgens het tekstkritiekmodel

HERSTELLINGSKRITIEK

OORSPRONGSKRITIEK

INTERPRETATIEKRITIEK

BEVOEGDHEIDSKRITIEK

RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

We mogen dus aannemen dat de inhoud actueel en correct is, en niets wordt achtergehouden.