Bronnenlijst & Vindplaatsen

Hier hebben we de bronnenlijsten van een hele reeks informatiebronnen samengebracht op één overzichtelijke pagina. Deze bronnenlijst beantwoordt volledig aan de regels van de APA-kunst.

Via het menu in de zijbalk kun snel naar de bronnenlijst per soort publicatie navigeren. Tenslotte geeft de bronnenverdeling terug hoe de verschillende bronnen en publicaties verdeeld zijn volgens soort en volgens jaartal: dit in overzichtelijke tabellen en grafieken.

Bronnenlijst van de basisteksten

In onderstaande tabel vind je de meest relevante bronnen uit de basisteksten. Voor elk werk in deze bronnenlijst hebben we nagegaan of we de publicatie konden vinden in onze campus bibliotheek, andere bibliotheken binnen Libis, gemeentelijke of stedelijke openbare bibliotheken, …:

BRONVERWIJZING VINDPLAATS GEZOCHT DOOR
uit "Anorexia en boulemia nervosa":
Bloks, J.A., Van Furth, E.F. & Hoek, H.W. (1999). Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. BSL databank Kim
Jansens, A., & Meyboom A. (1998). Behandelingsstrategieën bij boulemia nervosa. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. BSL databank Kim
Noordenbos, G. (1997). Eetstoornissen: anorexia en bulimia nervosa. In Lagro-Jansen, T. & Noordenbos, G. (red), Sekseverschillen in ziekte en gezondheid (pp. 194-209). Nijmegen: SUN. Niet gevonden Kim
Van Strien, T. (1981). Eating behaviour, personality traits and bodymass. Lisse: Swets & Zeitlinger. Niet gevonden Kim
Van Strien, T. (1995). Sekse en eetgedrag. Huisarts en wetenschap, 15, 398-401 Niet gevonden Kim
uit "Schizofrenie":
Bosch, R.J. van den (1993). Schizofrenie, subjectieve ervaringen en cognitief onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bohn stafleu Van Loghum Maité
Appelo, M.T, Slooff, C.J. (1993). De begeleiding van de chronisch psychiatrische patiënt, een handleiding op leertheoretische basis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bohn Stafleu Van loghum Maité
Gaag, M. van der, Plas, J van der. (1991). Doelgericht begeleiden van psychiatrische patienten. Een werkboek voor gedragsverandering. Lochem: De Tijdstroom. Bohn Stafleu Van Loghum Maité
Slooff, C.J, Appelo, M.T, Berkenbosch, I.M, Louwerens, J.W (1994). Revalidatiemodulen voor mensen met een schizofrenie, deel I & II. Assen: van Gorcum / Projectenprogramma Woonrevalidatie. Bohn Stafleu Van Loghum Maité
Wing, J.K. (1961). A simple and reliable subclassification of chronic schizophrenia. Journal of Mental Science, 107, 862-875. Bohn Stafleu Van Loghum Maité
uit "Schizofrenie en verwante stoornissen":
Bosch RJ van den. Schizofrenie. Subjectieve ervaringen en cognitief onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1993. Bohn Stafleu Van Loghum Marie
Bosch RJ van den, Louwerens JW, Slooff CJ. Behandelingsstrategieën bij schizofrenie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999. Bohn Stafleu Van Loghum Marie
Dielis L. Werkaanpassingen bij psychische beperkingen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 2000;55:336-348. Bohn Stafleu Van Loghum Marie
Swildens WE. Zorg voor werk en dagbesteding: een onderzoek naar een regionale aanpak voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Groningen: Wolters Noordhoff, 1995. Niet gevonden Marie
Michon H, Weeghel J van. Het werkdocument; een verkenning van de arbeidsmogelijkheden van mensen met ernstige psychische of verslavingsproblemen. Utrecht: Trimbos-instituut, 1999a. Niet gevonden Marie
uit "Verslavingsproblematiek: excessief middelengebruik":
Schippers G., Alcohol-, drugs- en medicijngebruik van jongeren, Artikel in tijdschrift Jeugd en Samenleving (1988) Openbare Bibliotheek Kortrijk Sien
Maertens J., 25 jaar De Sleutel, Artikel in tijdschrift Sociaal (2000) Openbare Bibliotheek Kortrijk Sien
Greenberg Susan H., The hell of addiction, Artikel in tijdschrift Newsweek (2001) Openbare Bibliotheek Kortrijk Sien
Todts S., Methadonbehandeling uit de verdomhoek, Artikel in tijdschrift Sociaal (1995) Openbare Bibliotheek Kortrijk Sien
Gunning B., Vals boodschappers: genotmiddelen in de hersenen, Artikel in tijdschrift Natuur en Techniek (1998) Openbare Bibliotheek Kortrijk Sien
uit "Behoud een open mind, maar ook je verstand: vernieuwing en hype in de behandeling van angst en depressie":
Van der Does, W. (2009). Behoud een open mind, maar ook je verstand: vernieuwing en hype in de behandeling van angst en depressie. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, 343-356. Bohn Stafleu Van Loghum Kimberly
Quitkin, F.M., e.a. (2005). Remission rates with 3consecutive antidepressant trials: effectiveness for depressed outpatients. Journal of Clinical Psychiatry, 66, 670-676. Kimberly
Rosen, G.M., & Davidson, G.C. (2003). Psychology should list empirically supported principles of change (espcs) and not credential trademarked therapies or other treatment packages. Behavior Modification, 27, 300-312 Kimberly
Taylor, S., Thordarson, D.S., Maxfield, L., e.a. (2003). Comparative efficacy, speed and adverse effect of three PTSD treatments: exposure therapy, EMDR, and relaxation training. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 330-338. Kimberly
Teasdale, J.D., Segal, Z.V., Williams, J.M.G., e.a. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 615-623. Kimberly
uit "Diagnostisch proces van depressie bij kinderen en jongeren: cultuursensitief?":
Baker, F.M. (2001). Diagnosing depression in African Americans, community mental health journal, 37(1), 31-38. Justine
Noppe, K., & de Nijs, P. (2007). Diagnostisch proces van depressie bij kinderen en jongeren: cultuursensitief?. TOKK, 32, 20-31 Justine
Kilgus, M.D.,Pummargiega,A.J, & Cuffe,S.P. (1995).Influence of race on diagnosis in adolescentpsychiatric inpatients. Journal of the american Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34 (1), 67-72 Justine
Lewis-Fernandez, R.,& Kleinman, A. (1994). culture, personality, and psychopathology. Journal of abnormal Psychology, 103(1), 67-71. Justine
Roberts, R.E., Roberts, C.R., & Chen Y.R. (1997). Ethnocultural differences in prevalence of adolescent depression.American journal of community psychology, 25(1), 95-110. Justine
uit "Titel van de tekst besproken door Riemaecker Kjenta":
-
uit "Kernerg over Borderline":
Adler, G. (1993). The psychotherapy of core borderline psychopathology. American Journal of Psychotherapy, 2, 194–205. Bohn Stafleu Van Loghum Dieter
American Psychiatric Association. (1987). Diagnostical and statistical manual of mental disorders (3d ed.). Washington DC: APA. Bohn Stafleu Van Loghum Dieter
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostical and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington DC: APA. Bohn Stafleu Van Loghum Dieter
Blécourt, A. de. (1991). Voelen, denken en handelen in de psychoanalyse, Assen: Van Gorcum. Bohn Stafleu Van Loghum Dieter
Buïe, D.H., & Adler, G. (1982). Definitive treatment of the borderline patient. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 9, 51–58. Bohn Stafleu Van Loghum Dieter
uit "De ambulante behandeling van anorexia nervosa":
Bloks, J.A., Furth, E.F. van, & Hoek, H.W. (1999). Beslisbomen en richtlijnen. In J.A. Bloks, E.F. van Furth, & H.W. Hoek, Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bohn Stafleu Van Loghum Sam
Channon, S., Silva, P. de, Hemsley, D., & Perkins, R. (1989). A controlled trial of cognitive-behavioural and behavioural treatment of anorexia nervosa. Behaviour Research and Therapy, 27, 529-535. Bohn Stafleu Van Loghum Sam
Fairburn, C.G., Shafran, R., & Cooper, Z. (1999). A cognitive model of anorexia nervosa. Behaviour Research and Therapy, 37, 1-13. Bohn Stafleu Van Loghum Sam
Kleifield, E.I., Wagner, S., & Halmi, K.A. (1996). Cognitive-behavioral treatment of anorexia nervosa. The Psychiatric Clinics of North America, 19, 715-737. Bohn Stafleu Van Loghum Sam
Rijn, C.A. van (1999). Somatische afwijkingen en behandeling. In J.A. Bloks, E.F. van Furth, & H.W. Hoek, Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bohn Stafleu Van Loghum Sam
uit "Borderline Persoonlijkheidsstoornis":
Goldman, S.J., D’Angelo, E.J., & DeMaso, D.R. (1993). Psychopathology in the families of children and adolescents with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 150, 1832-1835. Bohn Stafleu Van loghum Kevin
Johnson, J.G., Cohen, P., Smailes, E.M., Skodol, A.E., Brown, J., & Oldham, J.M. (2001). Childhood verbal abuse and risk for personality disorders during adolescence and early adulthood. Comprehensive Psychiatry, 42, 16-23. Bohn Stafleu Van loghum Kevin
Torgersen, S. (2000). Genetics of patients with personality disorder. Psychiatric Clinics of North America, 23, 1-9. Bohn Stafleu Van loghum Kevin
Gunderson, J.G. (2001). Borderline Personality Disorder, a clinical guide. Arlington: American Psychiatric Press. Bohn Stafleu Van loghum Kevin
Van Meekeren, E. (2001) ‘Alles of niets’. Informatie en adviezen voor patiënten en betrokkenen, betreffende De Borderlinestoornis. Te bestellen via Stichting Borderline of via Stichting Labyrint~In Perspectief. Bohn Stafleu Van loghum Kevin
uit "De patiënt met schizofrenie bij de huisarts":
Slooff, CJ., Oud, MJT., Luijten, HE., Withaar, FK. (2007) Schizofrenie en verwante stoornissen. I: beloop, etiologie, diagnostiek en beleid. Bijblijven,23, p.14-21. Bohn Stafleu Loghum Joni
Sommer JEC, Sierink HD, Bloemkolk D, Stelten JP. (2005) Bizarre lichamelijke klachten als uiting van een schizofrene stoornissen, Nederlands Tijdschrift Geneeskunde,149, p.217-220. Bohn Stafleu loghum Joni
Vlaminck, P. (2007) De 'schziofrenie' ontmanteld. Maandblad geestelijke gezondheidszorg,57, p.342-363. Bohn Stafleu Loghum Joni
Sloof, CJ., Oud, MJT., Luijten, HE., Withaar, FK. (2007) schizofrenie en verwante stoornissen. II: Medicamenteuze behandeling, psychosociale interventies en de rol van de huisarts. Bijblijven, 23, p.22-28 Bohn Stafleu Loghum Joni
Plooy, A., Van Weeghel, J. (2009) Discriminatie van mensen met de diagnose schizofrenie. Nederlandse bevindingen in een internationale studie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, p.133-147. Bohn Stafleu Loghum Joni
uit "Verslaving":
-

Bronnenlijst van online artikels (internet)

Hier lijsten we ander werk op van geciteerde auteurs dat we via het internet konden vinden. Van elk werk wordt de correcte referentie gegeven, en vermelden we of we van de publicaties de volledige tekst, een samenvatting of enkel een verwijzing vonden. Als we volledige teksten vonden wordt ook de link erbij geplaatst (in de tweede kolom van onderstaande tabel):

Referentie Volledige tekst, verwijzing of samenvatting? Gevonden door
Kindermann, A. & Kneepkens, C.M.F. (2010). Voedings- en eetproblemen bij jonge kinderen. Geraadpleegd op 24 december 2010, op http://mijn.praktischepediatrie.nl/artikel/index.asp?artikel=159 Samenvatting Kim
Meijer, S.A., Smit, F., Schoemaker, C.G., Cuijper, P. (2006). Evidence-based preventie van psychische stoornissen. Geraadpleegd op 24 december 2010, op http://rivm.openrepository.com/rivm/bitstream/10029/7290/1/270672001.pdf volledige tekst Kim
Tjong Akiet, Y. (2007). Anorexia nervosa. Geraadpleegd op 24 december 2010, op http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8780-anorexia-nervosa.html volledige tekst Kim
Zwiep, W. (2009). Eetproblemen bij kleuters. Geraadpleegd op 24 december 2010, op http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/31421-eetproblemen-bij-kleuters.html volledige tekst Kim
Bloemkolk, D. (2010) ‘Een ziekte beperkt zich zelden tot één specialisme’. Geraadpleegd op 8 december 2010, op http://www.tergooiziekenhuizen.nl/index.php?page=5305&profileitem=6377 Volledige tekst Joni
Oud, MJT (2009) Zorg van de huisarts voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Geraadpleegd op 8 december, op http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/medicine/2009/m.j.t.oud/?pLanguage=en&pFullItemRecord=ON verwijzing Joni
Oud, MJT (2002) Patiënten met een chronische psychose in de huisartsenpraktijk: actief volgen. Geraadpleegd op 8 december 2010, op http://www.ntvg.nl/publicatie/pati%C3%ABnten-met-een-chronische-psychose-de-huisartsenpraktijk-actief-volgen/volledig Volledige tekst Joni

Bronnenlijst uit Kranten, weekbladen en magazines (commercieel)

Via Mediargus heeft elk lid heeft vijf recente krantenartikels rond het thema "psychiatrische problemen" opgezocht. Daarvoor werd er afgesproken wie in welke krant (en tot wanneer) zoekt, om overlap te vermijden. Al de gevonden referenties zijn opgenomen in onderstaande bronnenlijst volgens de regels van de APA-kunst:

Bijdrage van Durnez Kim:
Vissenaekens, J. (2006, 7 april). Koppel fietst naar Portugal en helpt patiënten met eetstoornissen. Het laatste nieuws, p.18.
Lenaers, X. (2007, 9 januari). Kunststudente op BV-naaktkalender tegen anorexia. Het laatste nieuws, p.15.
Naanai, J. (2007, 9 januari). Spanje verbiedt nu ook pro-anorexiawebsites. De morgen, p.16.
Vanden Bossche, S. (2009, 7 juli). Een op tien jonge vrouwen had ooit te kampen met eetstoornis. De morgen, p.6.
Vanstockstraten, M. (2010, 21 augustus). Inloopmobiel ten strijde tegen eetstoornissen. Het laatste Nieuws, p.37.
Bijdrage van Hannosette Marie:
Hermans, D. (2009, 12 december). 'Ze hebben Frederic in de vergeetput gestoken'. Het Nieuwsblad. p. onbekend
Freys, J. (2010, 5 oktober). Neuroten kosten samenleving miljarden. Het Laatste Nieuws. p.6.
Coosemans, D. (2007, 9 januari). Voetballen helpt tegen schizofrenie en depressie. Het Laatste Nieuws. p. 8
Verschueren, S. (2006, 13 oktober). Solvay vraagt registratie voor middel tegen schizofrenie. Het Laatste Nieuws. p.37
Coosemans, D. (2007, 25 juli). Wetenschappers vinden gen voor schizofrenie. Het Laatste Nieuws. p.10
Bijdrage van Huyghe Sien:
Neyt G., (2009, 12 september). 'Spelen en slapen, iets anders deed in niet'. Het Nieuwsblad.
FDS, (2009, 18 augustus). 'Tabak en alcohol aan top van gevaarlijke drugs'. Het Nieuwsblad.
Meulemans I. (2009, 18 augustus). 'Alle drugs is gevaarlijk. Het devies is duidelijk: blijf er af!' Het Nieuwsblad.
Recour E. (2009, 29 mei). 'Gratis coach voor wie wil stoppen met roken'. Het Nieuwsblad.
Tytgat M. (2008, 30 december). 'Jongeren confronteren met gevaren van drugs'. Het Nieuwsblad.
Bijdrage van Lowie Kimberly:
Demeyer P.(2010, 6juni) Vrouwen dubbel zo vaak depressief als mannen. Het Nieuwsblad op Zondag p.16
Somers S. (2004, 29 april) Depressieve man schiet echtgenote dood en pleegt zelfmoord. De Morgen. P.8
Winckelmans W. (2002, 16 augustus). Depressie is nog taboe. Het Volk. P. 7
Bbd. (2006, 28november) Meer depressies bij kinderen. De Standaard p.11
Vdd A. (1996, 11 september) Depressie of baby blues? Knack p.28
Bijdrage van Provoost Justine:
tw.(2010, 18 oktober). wetenschappers identificeren hoofdoorzaak van depressies. Het Laatste Nieuws,X.
Dooms, N. ((2010, 30 spetember). Hoe omgaan met depressie?. Het Laatste Nieuws, 20.
Devos, T. (2010,7 juli). Depressie zou de kans op dementie verdubbelen. Het Laatste Nieuws, 10.
Tegenbos. J. (2010, 21 april). Praatgroep voor mensen met depressie. Het Laatste Nieuws, 17
Carpentier, N. (2009, 4 september). Depressie rukt in op derde wereld. De Morgen, 16
Bijdrage van Vael Dieter:
Narain J. (2010, 15april). Father, 16, who shook his baby to death jailed for two-and-a half year. Het Laatste Nieuws,X
Belga/EP (2009, 14 september).Variatie symptomen borderline is genetisch bepaald. Het Laatste Nieuws,X
Belga/Sam (2009, 4 mei). Steeds meer studenten hebben psychische problemen. Het Laatste Nieuws,X
Belga (2010, 24 september). 'Clottemans is gevaar voor de maatschappij'. Het Nieuwsblad,X
Belga (2010, 24 oktober). 7 Een meedogenloos portret. Het Nieuwsblad,X
Bijdrage van Van Sand Sam:
Huyberechts, P. (2009, 29 oktober). Eetstoornis zit in de hersenen. Het Nieuwsblad.
Van Steenkiste, A. (2010, 13 september). To eat or not to eat… that’s the question. Het Nieuwsblad.
Sels, G. (2010, 8 oktober). Door dik en dun. De Standaard.
De Jong, L.(2010, 19 oktober). Zet Benelux Next Top Model aan tot anorexia? De Morgen.
Rommers, W. (2010, 19 november). Chloë kreeg pas hulp toen anorexia haar al had gedood. Het Nieuwsblad.
Bijdrage van Verlinde Kevin:
Gerechtspsychiaters Dillen C. en Verelst R. (2010, 12 december) Clottemans heeft duidelijke Borderline-kenmerken Het Nieuwsblad
Redant W. (2010, 16 december) Wendy voelde zich onbegrepen. Het Nieuwsblad
Redactie: belga (2010, 24 oktober) 7 Een meedogenloos portret Het Laatste Nieuws
Grootens K. (2010, 17 augustus) Borderliners kunnen fouten minder goed registreren. De Volkskrant
Bijdrage van Verstraeten Joni:
Stragier K. (2010, 29 november) De shocktherapie is helemaal terug. De Standaard. p.1-8.
De Weyer G. (2010, 10 november) Een schizofrene wereld. De Morgen
Herbots K. (2010, 6 november) De gek Van Gogh. De Morgen. p.1-10.
Vanrommel S. (2010, 2 oktober) Meer cannabisverslaafden. De Morgen. p. 1-6.
Van Vliet G. (2010, 5 juni) "Elisabeth dàcht dat ze prinses was". Het Laatste Nieuws.

Bronnenlijst uit vaktijdschriften

Joni Verstraeten heeft in de campusbibliotheek volgende tijdschriften gevonden die relevant zijn voor ons thema "psychiatrische problemen":

  • Kind en adolescent: Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie.
  • PsychoPraktijk: Vakblad voor Psychologie, Psychotherapie en Psychiatrie.
  • Verslaving: Tijdschrift over verslavingsproblematiek.
  • Tijdschrift voor Psychotherapie
  • TOKK

Vervolgens heeft elk lid van het team uit één van deze tijdschriften de referentie van minstens twee relevante artikels genoteerd, en deze opgenomen in onderstaande bronnenlijst:

Bijdrage van Durnez Kim:
Vansteenkiste, M., & Neyrinck, B. (2010). Optimaal motiveren van gedragsverandering. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36(3), 171-189.
Desegher, J., & Depstele, L. (2009). Gezinsgroepen als alternatief voor gezinstherapie. PsychoPraktijk, 1(2), 11-14.
Bijdrage van Hannosette Marie:
Stoutjesdijk, F. (2010) Psycho-educatie. Kind en Adolescent, jaargang 09, nummer 2, p. 87-87
Van der Zijden, Q. , Pijnenburg, H. (2009) Versnellingsproject leidt tot opvallende verkorting van wacht- en doorlooptijden in de jeugd-ggz. Kind en Adolescent. Jaargang 30, nummer 2, p. 137 - 140
Vandereycken, W. (2007) Psychological disturbance in adolescence. Kind en adolescent, jaargang 13, nummer 3, p. 162-162
Bijdrage van Huyghe Sien:
Santens E., Hacour H. (2006) Waarom heeft gedragstherapie een beperkt effect bij middelenmisbruik en verslaving. Psychopraktrijk, (08) nummer 06
Wim van den Brink (1999) Farmaca in de behandeling van verslavingen. Psychopraktijk (01) nummer 2
Bijdrage van Lowie Kimberly:
Koot, J. M. (2000) Ontwikkelingspsychopathologie: interdisciplinair onderzoeksgebied in wording Kind en Adolescent, 21, 101-104
Eshuis J.H. (2006) De Nederlandse psychologie en haar grensgebieden;Een analyse van de inspiratiebronnen van de Nederlandse psychologie sinds 1945 Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 61, 101-122
Cuijpers, P. (2006) De toekomst komt vanzelf.De beloften van preventieve en vroege psychologische behandelingen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 32, 7-20
Bijdrage van Provoost Justine:
Debaene, K., Van Westwinkel, U., Van West, D. & Deboutte, D. (2005). De impact van moederlijk gedrag op het functioneren van het stressresponssysteem bij het kind. TOKK, 30, 2-16.
Vermeiren, R., De Clippele, A., Konings, I. & Deboutte, D. (2000). Psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen bij delinquente jongeren. TOKK,25,158-167.
Kolthof, H.J. & Boon, A. (2007). Opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis: een beschrijvend onderzoek. TOKK, 32,177-186.
Bijdrage van Van Sand Sam:
Noordenbos, G. (1993). Anorexia nervosa en vrouwenhulpverlening. Tijdschrift voor Psychotherapie, 19(6), 362-377.
Noordenbos, G., Seubring, A. (2005). Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31(2), 140-153.
Van Elburg, A. (2008). Onbegrensde lichtheid; neurobiologie en anorexia nervosa. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34(5), 341-350.
Wojciechowski, F.L. (2004) Als aankomen te bedreigend is: Een gefaseerd gewichtsherstelprogramma voor anorexia nervosa. Kind en Adolescent Praktijk, 3(2), 35-39.
Bijdrage van Verstraeten Joni:
(2009). "Effectieve behandelingen voor de borderline persoonlijkheidsstoornis" PsychoPraktijk, jaargang 2, nummer 1, p.37
Scholten, W. (2010) Internettherapie voor jongeren met depressieve en angstklachten. PsychoPraktijk, jaargang 2, nummer 3, p.35-36
van Zessen, G. (2010) De patiënt met seksverslaving. PsychoPraktijk, jaargang 2, nummer 3, p.10-12

Bronnenlijst uit verzamelwerken

Elke lid van ons team heeft een bijdrage gezocht uit een verzamelwerk via de databank Springer / BSL, en de referentie van deze bijdrage opgenomen in onderstaande tabel:

Bijdrage van Durnez Kim:
Van den Beuken-van Everdingen, M.H.J., & Janssen-Jongen, M.L.E. (2010). Misselijkheid en braken. In Van den Beuken-van Everdingen, M.H.J., & Janssen-Jongen, M.L.E. (reds.) Het Palliatief Formularium (pp. 96-105). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Bijdrage van Huyghe Sien:
Dr. M. Kleinjan, Prof. dr. R.C.M.E. Engels, Prof. dr. R.J. van der Gaag, Dr. J.A. Posthumus. (2001, 1 januari) Verslaving onder jongeren: over alcohol en ander drugs.
Bijdrage van Provoost Justine:
Braams, T. & Talma, T. (red.) (2000). Kinderen en jongeren met een depressie. Amsterdam: Boom.
Bijdrage van Van Sand Sam:
Corrado, S. (2010). Eating disorders. The MassGeneral Hospital for Children Adolescent Medicine Handbook (3), 189-198.

Bronnenlijst uit eindwerken en bachelorproeven

Hier worden relevante eindwerken opgelijst die we gevonden hebben in de campusbibliotheek/doks-databank en die relevant zijn voor ons thema. Elk lid heeft maximum vijf titels genoteerd, en de referentie in onderstaande lijst opgenomen:

Bijdrage van Durnez Kim:
Logie, P. (2010). ADHD bij (jong-)volwassenen met een middelenafhankelijkheid. Verpleegkundige taak bij deze populatie. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Verpleegkunde. HIVB, Roeselare.
Deceuninck, L. (2010). Psychiatrische verpleegkundige begeleiding rond het aspect voeding bij patiënten met een eetstoornis in een residentiële behandelafdeling. (Ongepublliceerd) eindwerk Bachelor in de Verpleegkunde. HIVB, Roeselare.
Bijdrage van Hannosette Marie:
De Clercq, E. (2010). Eenzaamheid bij mensen met schizofrenie in “Contact” te Menen. In welke mate komt eenzaamheid voor? Hoe wordt hiermee omgegaan?. Onuitgegeven verhandeling, Niet van toepassing, HIVB.
Seynhaeve, S., Seynhaeve, L. (2009). 'Sta ik wel aan het juiste bed?' . Onuitgegeven verhandeling, KATHO, HIVV.
Deruytere, H., Strumane, J., Meseure, A. (2010). Ontwikkelen van een ziekenhuisgebonden richtlijn voor preventie en aanpak van delirium voor het Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare- Menen. Onuitgegeven verhandeling, Niet van toepassing, HIVB.
Vandemaele, S. (2010). De rol van verpleegkundige bij het opsporen van patiënten met schizofrenie, die in aanmerking komen voor metacognitieve training.. Onuitgegeven verhandeling, Niet van toepassing, HIVB.
Ledoux, S. (2010). De rol van het leefklimaat op de afdeling bij de behandeling van adolescenten met een forensische problematiek. Onuitgegeven verhandeling, Niet van toepassing, HIVB.
Bijdrage van Huyghe Sien:
Verbruggen N. (2008) Organisaties voor afhankelijkheidsproblemen: een vergelijkende studie tussen residentiële settings. eindwerk Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Vanden Berghe K. (2008) SOS mama: wat de sociale dienst kan betekenen voor mama's op de ontwenningsafdeling. eindwerk (M.A./MW). KATHO IPSOC, Kortrijk.
Desodt J. (2007) Doorverwijzing bij druggerelateerde criminaliteit: motivatiebevordering. eindwerk (M.A./MW). KATHO IPSOC, Kortrijk
Van Imschoot L. (2006) Partners en kinderren van personen met een alcohol verslaving: gevolgen en manieren om ermee om te gaan. eindwerk (M.A./MW). KATHO IPSOC, Kortrijk
Vromant I. (1999) Drugpreventie, nuttig!? Een onderzoek naar het nut van drugpreventie in het secundair onderwijs door het Medisch Schooltoezicht van Harelbeke. eindwerk sociaal verpleegkundige. HIVV KATHO, Kortrijk
Bijdrage van Lowie Kimberly:
Dejans, I. (2010). Een alternatieve behandeling voor depressie : De ontwikkeling van een informatiebrochure over elektroconvulsie therapie voor de PAAZ-dienst van AZ Sint-Jan te Brugge. (Ongepubliceerd) eindwerk Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Dejonghe, B. (2010). Pre-therapie bij depressie : (H)erkenning van het persoonlijk lijden bij mensen met een depressie.(ongepubliceerd) eindwerk Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Deschamps, D. (2009). Socialevaardigheidstraining bij senioren met een depressie in een psychiatrische setting.(ongepubliceerd) eindwerk Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Vermeersch, C. (2006). Drijfveren tot suïcide bij personen met een majeure depressie.(ongepubliceerd) eindwerk TP/GP/AIP. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Bijdrage van Provoost Justine:
Nijs, R. (2009). Muziek en depressie: een literatuurstudie naar het gebruik van muziektherapie in de behandeling van depressie. (ongepubliceerd) eindwerk Toegepaste psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen
Hendriks, A. (2009). De etiologie van depressie bij adolescenten: de impact van zelfwaarde. (ongepubliceerd) eindwerk toegepaste psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
Deprez, A. (2009).Kwetsbaar voor depressie of niet?: Aandachtsprocessen, het gehanteerde tijdsperspectief en de mate van hopeloosheid als mogelijke kwetsbaarheidfactoren voor het ontwikkelen van een depressie. (ongepubliceerd) eindwerk toegepaste psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
Vandecruys, M. (2010). Depressie bij jongeren: welke invloed heeft sport op depressie. (ongepubliceerd) eindwerk Lerarenopleiding secundair onderwijs. Katholieke hogeschool Limburg, Diepenbeek.
De Prins, S. (2010). Wat is de relatie tussen depressiesymptomen en perfectionisme bij adolescenten. (ongepubliceerd) eindwerk Departement Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
Bijdrage van Van Sand Sam:
Deceuninck, L. (2010). Psychiatrische verpleegkundige begeleiding rond het aspect voeding bij patiënten met een eetstoornis in een residentiële behandelafdeling. (Ongepublliceerd) eindwerk Bachelor in de Verpleegkunde. HIVB, Roeselare.
Bijdrage van Verstraeten Joni:
Collie, H. (2010). Een gevecht tegen hallucinaties : Schizofrenie bij adolescenten : een case-study. (Ongepubliceerd) Eindw. Toegepaste Psychologie, KATHO
El Hajjami, H. (2008). Dubbeldiagnose : drugs en schizofrenie. (Ongepubliceerd) Eindproef studiegebied Sociaal-Agogisch Werk - SAW bachelor, KATHO
Maes, L. (2008). De sociale omgeving en het ontstaan van een eerste psychotische episode bij schizofrenie. (Ongepubliceerd) Eindw. Departement Toegepaste Psychologie, Lessius Hogeschool
Simons, P. (2007). Cannabis en schizofrenie : een literatuurstudie naar een mogelijk causaal verband. (Ongepubliceerd) Eindw. Departement Toegepaste Psychologie, Lessius Hogeschool
Vanhoof, L. (2007). Suïcide bij schizofrene patiënten : de rol van hopeloosheid. (Ongepubliceerd) Eindw. Departement Toegepaste Psychologie, Lessius Hogeschool

Bronnenlijst uit (hand)boeken, verzamelwerken en monografieën

Hier worden boektitels opgelijst die we gevonden hebben in de campusbibliotheek en die relevant zijn voor ons thema. Elk lid heeft vijf titels genoteerd, en de referentie in onderstaande lijst opgenomen:

Bijdrage van Durnez Kim:
Van der Steen, W. (2010). Nieuwe wegen voor de psychiatrie Amsterdam: SWP.
Stegen-Hanson, T., & Ernsperger, L. (2009). Moeilijke eters: Effectieve oplossingen voor eetproblemen bij kinderen Huizen: Pica.
Verhulst, J. (2010). Opvoeden met gezond verstand: met RET naar een positief gezinsleven. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
De Jong, W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren: een leidraad voor ouders een leerkrachten. Huizen: Pica.
Abraham, S., & Llewellyn-Jones, D. (2008). Eetstoornissen: de feiten Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
De Jong, W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren: een leidraad voor ouders een leerkrachten. Huizen: Pica.
Bijdrage van Hannosette Marie:
Krabbendam, L. (2009) Is er een relatie tussen leeftijd en ernst vanschizofrenie? Bohn Stafleu Van Loghum: Houten. P194-196
Bransen, E. , de Weerdt, I. (2008) Omgaan met schizofrenie: psycho-educatieve cursus voor familieleden en mantelzorgers in preventieve GGZ. Bohn Stafleu Van Loghum: Houten p26 - 27
Plooy, A. , van Weeghel J. (2009) Discriminatie van mensen met de diagnose schizofrenie. Nederlandse bevindingen in een internationale studie. Bohn Stafleu Van Loghum: Houten. P133-147
Vlaminck, P. , Kramer, L. (2007) Schizofrenie en persoonlijkheidspathologie. Springerlink P. 433-443.
Muthert, H. (2007) Verlies en verlangen. Verliesverwerking bij schizofrenie. Van Gorcum: Assen. p.320
Bijdrage van Huyghe Sien:
Rutten, R., Loth, C. (2009) Verslaving: handboek voor zorg, begeleiding en preventie. 346 p.
Kerssemakers, R. , van Meerten, R., Noorlander, E., Vervaeke, I. (2008) Drugs en alcohol: gebruik, misbruik en verslaving. 640 p.
Belgische federatie tegen kanker (2003) Verslaving voorbij. 119 p.
Dom, G. (2001) Drug-skenner: wat iedereen moet weten over drugs, tabak, alcohol en medicijnen. 233 p.
Loth, C. (1999) Verslaving en de verpleegkundige praktijk. 286 p.
Bijdrage van Lowie Kimberly:
Dehue, (2008). De depressie-epidemie : over de plicht het lot in eigen handen te nemen. Amsterdam. 332 p.
Huyser, J., Sabbe, B. (2008) Handboek depressieve stoornissen. De Tijdstroom : Utrecht. 401 p.
Williams, M., Teasdale, J. (2008) Mindfulness en bevrijding van depressie voorbij chronische ongelukkigheid. Nieuwezijds : Amsterdam. 245 p.
Jannes, S. (2007) Psychiatrie op mensenmaat. Acco: Leuven. 310 p.
De Fever, F. (2006) Geef depressie geen kans. Lannoo: Tielt. 231 p.
Bijdrage van Provoost Justine:
Van Den Bogaard, J. (1999). Preventie van depressie bij ouderen. (Een nieuw terrein in kaart gebracht). Utrecht: Trimbos-instituut/LOP. .
Houtman, R.B. (1995). Depressie. Derde druk. Utrecht: TDS.
Vali, A. (1993). Depressie, van wanhoop tot hoop. (Verschillende vormen van depressie. Reactie van de omgeving en uitzicht op herstel). 4e druk. Kampen: J.H. Kok.
De Jonghe, F. (1993). Omgaan met depressie (een leidraad voor patiënten en hun omgeving). 3e druk. Utrecht: Kosmos B.V.
Kortmann, F. (2009). Transculturele psychiatrie (van praktijk naar theorie). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.
Bijdrage van Van Sand Sam:
Claude-Pierre, P. (1999). De geheime taal van eetstoornissen. Amsterdam: De Boekerij.
Spaans, J. (1999).Ik eet als niemand het weet. Over boulemia nervosa en wat je er aan kan doen. Amsterdam: Boom.
Spaans, J. (1998). Slank, slanker, slankst. Over anorexia nervosa en wat je er aan kan doen. Amsterdam: Boom.
Vanderlinden, J. (2001). Boulimie en eetbuien overwinnen. Een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener. Tielt: Lannoo.
Vanderlinden, J. (2000). Anorexia nervosa overwinnen. Tielt: Lannoo.
Bijdrage van Verstraeten Joni:
Saks, E. (2008) De geschiedenis van mijn gekte: leven met schizofrenie. Sijthoff: Amsterdam. p.366
Vandereycken W.,van Deth R. (2008) Psychiatrie: Bouwstenen voor gezondheidszorgonderwijs. Bohn Stafleu Van Loghum: Houten. p.265
Muthert, H. (2007) Verlies en Verlangen: verliesverwerking bij schizofrenie. : over verliesverwerking bij schizofrenie : een kader, een training voor hulpverleners en de rol van de geestelijk verzorger nader belicht. Van Gorcum: Assen. p.303
Verhulst, F.C.,Verheij, F. (2007) Kinder- en jeugdpsychiatrie: behandeling en begeleiding. Van Gorcum: Assen. p.489
Scheeren, B., Vaessen, G. (2005) Overleven met schizofrenie : het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaars. Garant: Antwerpen. p.188