Bronnen & Publicaties

Naast de gezamelijke bronnenlijst van de basisteksten en hun eventuele vindplaatsen vind je hier nog een aantal extra publicaties rond het onderwerp "Psychiatrische Problemen", gegroepeerd per bronsoort, zijnde:

Tenslotte geeft de bronnenverdeling terug hoe de verschillende bronnen en publicaties verdeeld zijn volgens soort en volgens jaartal: dit in overzichtelijke tabellen en grafieken.