Vaktijdschriften (wetenschappelijk)

Persoon x heeft in de campusbibliotheek volgende tijdschriften gevonden die relevant zijn voor ons thema "psychiatrische stoornissen":

  • Tijdschrift 1
  • Tijdschrift 2
  • Tijdschrift 3

Vervolgens heeft elk lid van het team uit één van deze tijdschriften de referentie van minstens twee relevante artikels genoteerd, en deze opgenomen in de bronnenlijst.