Vindplaatsen van de Publicaties in de Bronnenlijst

Voor elk werk in de bronnenlijst hebben we nagegaan of we de publicatie konden vinden in onze campus bibliotheek, andere bibliotheken binnen Libis, de openbare bibliotheken in de buurt van onze school of in onze gemeenten, …

In volgende tabel vind je een overzicht van alle publicaties die we ter beschikking vonden, met hun respectievelijke vindplaats:

Bronverwijzing vindplaats
Broothaers, R., Mentens, R., & De Soete, G. (1984). De verblijfsduur van geïnterneerden in een bijzondere afdeling tot bescherming van de maatschappij: een empirisch onderzoek. Panopticon, 15, 495-506. Openbare bibiliotheek van Schelllebelle

Bronnen uit de bronnenlijst die niet in deze tabel voorkomen, hebben we niet teruggevonden.