Synthese Artikel Kimberly

Het artikel komt uit het Maanblad geestelijke volksgezondheid. (2009)

Vele berichten, zowel positieve als negatieve die verschijnen over nieuwe ontwikkelingen en behandelingen worden in het licht gesteld. Dit maakt het moeilijk en verwarrend voor de patiënten en hun behandelaars om een onderscheid te maken tussen vernieuwing en een hype, mede door te weinig onderzoek ernaar.

De laatste decennia was het vooral de antidepressiva die positieve en negatieve aandacht kreeg.
Tegenwoordig is de nieuwe hype neurofeedback. Wanneer er nieuwe behandelingen bestaan is het moeilijk deze te evalueren omwille van de placebo-effecten die optreden.
Ook al wordt er dan een onderzoek gepubliceerd, dan beperkt men zich tot het publiceren van de positieve resultaten.

Wanneer men nieuwe geneesmiddelen wilt introduceren moet men toestemming verkrijgen van een overheidsinstantie.
De auteur wil dat men bij het implementeren van nieuwe psychotherapeutische interventies moet voldoen aan dergelijke criteria zoals bij het introduceren van nieuwe geneesmiddelen.

Er is sprake van duidelijke vooruitgang, maar met ups en downs.