Titel van tekst 1

Deze tekst is besproken en geanalyzeerd door Kim Durnez.

Tekstreferentie

Bronvermelding van deze tekst, URL link, PDF document, …

Synthese

De synthese in ongeveer 10 regels

Over de auteur

Wie is de auteur
Zie auteur op wikipedia: bvb Albert Einstein.
Andere boeken of artikels van deze auteur.

Download

Dit Word document bevat naast de synthese en wat uitleg over de auteur ook nog volgende zaken:

  • een bronnenlijst
  • een trefwoordenlijst.
  • een analyze van de structuur van de tekst
  • de context van de tekst