Basisteksten

Hier worden twaalf relevante teksten rond het thema "psychiatrische problemen" verkend:

  • wat is de precieze bron van het artikel, wie is/zijn de auteurs
  • welke begrippen zijn belangrijk/moeilijk
  • zit er wel of geen structuur in het artikel

Hierbij willen we te weten komen vanuit welke invalshoek, standpunt de info uit het artikel is geschreven. We willen het artikel ook volledig bevatten en begrijpen en maken daarvoor een paar voorbereidingen vooraleer de eigenlijke inhoud te verwerken.

Elk lid van ons team heeft één recente én degelijke basistekst rond het thema "psychiatrische problemen" gekozen (van minstens 8 pagina's en met bronnenlijst met meerdere bronnen). In het menu aan de rechter kant van deze pagina kan je de titels van de verschillende artikels zien, met de naam van de persoon die de tekst heeft geanalyzeerd. Via dit menu kun je de analyses van deze teksten raadplegen.