Kernberg over borderline

Deze tekst is gekozen en geanalyseerd door Dieter Vael.

Referentie van het artikel

http://www.springerlink.com/content/p21t27jj317131u2/

Synthese

In de inleiding wordt besproken of Borderline al da niet behandelbaar is. Volgens Kernberg is dit gematigd. Bij personen met de sterke vorm van deze psychiatrische aandoening lijkt het heel miniem. Hierin bespreekt Kernberg ook de kenmerken die tot uiting komen bij personen met Borderline. In een volgend hoofdpunt wordt de evolutie van Kernberg zelf besproken. Van waar haalt Kernberg zijn interesse voor Borderline? Kernberg verdiept zich in de centrale kenmerken van Borderline zoals bv. identiteitsdiffusie. De verschillende factoren/ oorzaken worden in kaart gebracht op een duidelijke wijze. Kernberg bespreekt hierin ook de leefwereld van personen met Borderline. De levensstandaard van deze personen is heel laag en hierdoor volgen vaak zelfmoordpogingen. De leefwereld van de therapeut wordt kort uitgelegd. Heb je bepaalde vaardigheden daarvoor nodig? Kernberg vindt van niet. Kernberg, legt het belang uit van tegenoverdracht. Hoe gaat het met de diagnostiek van Bordeline vandaag?

Over de auteur

Wie is de auteur
Psychiater die zich verdiept heeft in zijn onderzoeken naar Borderline

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden:

 • Een Word document met onder andere:
  • De referentie van het artikel
  • Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
  • Een beschrijving van de structuur van het artikel
  • Informatie over de auteur
  • Een lijst van
   • interessante bronnen
   • organisaties betrokken bij het thema
   • specialisten
   • definities en moeilijke woorden
  • synthese van de basistekst