De patiënt met Schizofrenie bij de huisarts

Dit artikel is gekozen en geanalyseerd door Joni Verstraeten.

De patiënt met schizofrenie bij de huisarts.

Referentie van het artikel

De Vries D. (2010). De patiënt met Schizofrenie bij de huisarts. Huisarts en wetenschap. Jaargang 53, nummer 3, p.161-164

De patiënt met Schizofrenie bij de huisarts (PDF)

Synthese

De patiënt met Schizofrenie bij de huisarts

Het artikel komt uit het tijdschrift ‘Huisarts en wetenschap’.
De auteur, Douwe de Vries, pleit ervoor dat huisartsen aandacht moeten geven aan bepaalde symptomen van schizofrenie zoals lichamelijke klachten, concentratiestoornissen, … Zodat er een snelle diagnose kan komen en dat men snel kan doorverwijzen. De diagnose van schizofrenie kan pas gesteld worden een half jaar na het optreden van schizofrenie.

Slechts bij een kleine groep worden adequate handelingen hersteld. Er is altijd een grote kans op terugval. Schizofrenie ontstaat in de adolescentie door een stressvolle overgang. Ook cannabisgebruik heeft een effect op het krijgen schizofrenie. Bepaalde doelgroepen zijn gevoeliger voor schizofrenie, bijvoorbeeld: migranten, gediscrimineerde, …

Schizofrenie kan samengaan met stemmingsstoornissen, verslavingsproblemen, … (comorbiditeit.) Ernstige psychiatrische patiënten hebben een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en aids.Patiënten met ernstige psychiatrische problemen hebben nood aan een zinvolle dagbesteding, ze willen iets om handen hebben, … zodat ze zich niet vervelen en zich niet kunnen onderwerpen aan drugs, alcohol, roken, koffiedrinken, …

Hoe sneller men met medicatie begint, hoe beter het herstel. Maar vaak nemen de patiënten hun medicatie niet in omdat ze de bijwerkingen niet kunnen verdragen. De huisarts kan hier een controlefunctie hebben. De huisarts heeft vaak ook direct contact met de familie omdat de huisarts laagdrempelig is. De familie kan ook onregelmatigheden melden Bv. Wanneer betalingen niet worden gedaan, zelfverwaarlozing,…

Assertive community treatment (ACT) is een behandeling die in Amerika heel effectief werkt. Maar in Europa is het minder effectief. Een multidisciplinair team helpt bij de behandelingen. Het FACT is het functiegerichte ACT-model die men in Nederland gebruikt. Enkele belangrijke elementen bij de begeleiding : sociale relaties in stand houden of opnieuw tot stand brengen, ondersteuning bij het zoeken naar werk. Wat opvalt, is dat nergens de huisarts wordt vermeld omdat hij ook geen deel uit maakt van dat multidisciplinair team/ ACT-team.

Huisartsen mogen niet te lang aarzelen wanneer ze twijfelen om contact om te nemen met een psychiater. Huisartsen kunnen zorgen voor continuïteit van de zorg voor de zorgverlener (medicatiebewaking, nagaan of hij huur van huis betaald, rekeningen betaald, …). Zij hebben ook meestal nauw contact met de familie en moeten ook contact hebben met hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

De synthese is eveneens verwerkt in deze Powerpoint presentatie.

Over de auteur

De auteur van het artikel is Douwe de Vries. Hij is een opleider en een huisarts. Hij is aangesloten bij het VU medisch centrum, afdeling huisartsgeneeskunde. De auteur is afkomstig van Nederland, Amsterdam.
Douwe de Vries schrijft regelmatig artikels voor het tijdschrift 'Huisarts en Wetenschap'. Hij wordt vaak benoemd in andere artikels. Hij schrijft vooral over de problematiek van psychiatrie en over verschillende doelgroepen van psychiatrie (Bv. kinderpsychiatrie).

Enkele artikels van Douwe de Vries

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden:

 • Een Word document met onder andere:
  • De referentie van het artikel
  • Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
  • Een beschrijving van de structuur van het artikel
  • Informatie over de auteur
  • Een lijst van
   • interessante bronnen
   • organisaties betrokken bij het thema
   • specialisten
   • definities en moeilijke woorden