Borderline persoonlijkheidsstoornis

Deze tekst is gekozen en geanalyseerd door Kevin Verlinde.

Klik hier om het artikel te lezen.

Referentie van het artikel

Bohn Stafleu van Loghum, (oktober 2003), Borderline persoonlijkheidsstoornis, geraadpleegd op 16 november 2010.
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb

Synthese

De tekst begint met een korte voorstelling van Cindy. Er wordt in detail besproken hoe haar de diagnose ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’ toegekend werd.

De auteur begint met het beschrijven van de probleemgebieden die mensen met de stoornis ervaren. Er worden 4 probleemgebieden besproken. Namelijk: problemen met relaties, impulsiviteit, stemmingswisselingen en vreemde verschijnselen. Belangrijk om te weten is dat niet alle aspecten in dezelfde mate aanwezig zijn waardoor personen met borderline onderling zeer sterk kunnen verschillen.
Men toont aan dat Borderline een differentiaaldiagnose is. Dit wil zeggen dat er een sterke verwarring is met andere psychiatrische problemen.

Verder bespreekt men hoe men borderline kan voorkomen, de psychosociale aspecten, de achtergronden en mogelijke oorzaken, de diagnostiek en de behandeling.

De synthese is eveneens verwerkt in deze Powerpoint presentatie.

Over de auteurs

Ik heb enkele personen genaamd M. Meijer op het spoor gekomen. Doordat ik niet zeker wist wie nu de echte auteur is heb ik besloten om mails te sturen naar die personen. Tot mijn grote verbazing bleek geen enkele van deze mensen de werkelijke auteur van het artikel. Na veel verder zoeken ben ik tot de conclusie moeten komen dat er niets te vinden is over M. Meijer.
Wel heb ik nog een ander werk gevonden van dezelfde schrijver. Dit weet ik doordat het probleemgebied dat besproken wordt aanleunt bij mijn artikel.

 • Ander werk:

De borderlinestoornis, de schizotypische en de narcistische persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten: een nuttig onderscheid M. Meijer

Hieronder vind je enkele specialisten die een bijdrage leverden aan het schrijven van het artikel:

 • Torgersen (2001)
  Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen.
 • Bernstein (1993)
  Vind in een epidemiologisch onderzoek bij adolescenten 3% borderline adolescenten.
 • Garnet (1994) en Meijer (1995)
  Ongeveer 25% van adolescenten in jeugdpsychiatrische kliniek hebben borderline.
 • Goldman (1993) en Silverman (1991)
  In de families van borderline patiënten blijken niet alleen individuen met een borderline persoonlijkheidsstoornis relatief vaak voor te komen maar ook personen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis of middelenmisbruik.
 • Torgersen (2000)
  Genetische factoren en omgevingsinvloeden spelen een even grote rol bij de ontwikkeling van Borderline.
 • Zanarini (1997) en Frankenburg (1997)
  Zegt dat er niet bewezen kan worden of hersenschade een gevolg kan zijn van Borderline.
 • Guzder (1996) en Johonson (2001)
  Tonen aan dat ook verbale mishandeling aan de basis kan liggen van het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis.
 • Johnson (2001)
  Zegt dat affectieve en pedagogische verwaarlozing meestal niet van één, maar van beide ouders uit komt.
 • Waldinger (1984) en Gunderson (1984)
  Toonden aan dat de prognose van borderline patiënten verbeterde naarmate zij langer in (psychodynamische) psychotherapie bleven.

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden: