Anorexia en boulimia nervosa

Dit artikel met titel "Anorexia en boulimia nervosa" is gekozen en geanalyseerd door Kim Durnez.

Referentie van het artikel

Het artikel komt uit het boek "Het medisch jaar 2000", uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum.

Bronreferentie volgens het APA systeem:

van Furth, E.F., Hoek, H.W., Lagro-Janssen, A.L.M. & Tenwolde, A.A.M. (2000). Anorexia en boulimia nervosa. In van Es, J.C., Keeman, J.N., de Leeuw, P.W. & Verstraete, M. (red), Het medisch jaar 2000 (pp. 88-109). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Synthese

In het boek "Het medisch jaar 2000" heeft de redactie zeven onderwerpen gekozen waarover zij vragen heeft geformuleerd die door een aantal deskundigen worden beantwoord. Eén van de onderwerpen is anorexia en boulimia nervosa. Voor dit onderwerp werden de vragen beantwoord door twee pyschotherapeuten, een huisarts en een psychiater, die elk het onderwerp vanuit hun eigen invalshoek belichten.

Het onderwerp wordt ingeleid door de redactie. Anorexia nervosa wordt gekenmerkt door een ernstig gewichtsverlies en de angst om desondanks in gewicht aan te komen. Bij boulimia gaat het om recidiverende vreetbuien met compensatiegedrag, zoals braken en/of laxeren.

De huisarts heeft een centrale rol in de hulpverlening: hij moet het probleem signaleren (wat wegens ontkenning niet altijd vanzelfsprekend is), de ernst vaststellen en doorverwijzen indien nodig. Hij zorgt ook voor het lichamelijk welzijn van de patiënt en kan een aanspreekpunt zijn voor de zorgen van de ouders. De huisarts probeert zo goed mogelijk samen te werken met de psycholoog en psychotherapeut en ondersteunt het beleid van de psychotherapeut.

De psychotherapeuten en de psychiater schenken vooral aandacht aan het opsporen van een eetstoornis aan de hand van de symptomen en de mogelijke behandelingen. Men bespreekt welke behandeling het meest geschikt is en men geeft tips waar de huisarts extra op moet letten. Zowel anorexia als boulemia komen vooral voor bij meisjes, en de symptomen zijn: slapeloosheid, concentratieproblemen, dof haar, pafferig en vaalachtig gelaat, opgezwollen speekselklieren,… Deze symptomen kunnen behandeld worden door verschillen therapieën zoals gezinstherapie, cognitieve gedragstherapie en zelfhulpgroepen. Enkel wanneer de symptomen te ernstig worden (zoals bloedingen van de maag, hevige buik- en borstpijn, verlammingsverschijnselen, …) is er een klinische opname vereist.

In het artikel worden ook verschillende centra voor gespecialiseerde behandeling opgesomd.

De synthese is eveneens verwerkt in deze Powerpoint presentatie.

Over de auteur

Er zijn verschillende auteurs die gewerkt hebben aan het artikel. Het zijn volgende ervaringsdeskundigen (volg de links voor meer info):

 • E.F. van Furth: de psychotherapeutische invalshoek
 • H.W. Hoek: de psychotherapeutische invalshoek
 • A.A.M. Tenwolde: de psychiatrische invalshoek
 • Prof.dr A.L.M. Lagro-Janssen: de invalshoek van de huisarts

Andere boeken van deze deskundigen (hun namen staan in het vetjes):

 • Treasure, J., Schmidt, U. & Van Furth, E.F. (2005). The Essential Handbook of Eating Disorders. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Treasure, J., Schmidt, U. & Van Furth, E.F. (2003). Handbook of Eating Disorders. 2nd edition. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Bloks, J.A., Van Furth, E.F. & Hoek, H.W. (1999). Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 • Tenwolde, AAM (2000). Van dun tot dik, GGZ en vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa en obesitas. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden:

 • Een Word document met onder andere:
  • De referentie van het artikel
  • Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
  • Een beschrijving van de structuur van het artikel
  • Informatie over de auteur
  • Een lijst van
   • interessante bronnen
   • organisaties betrokken bij het thema
   • specialisten
   • definities en moeilijke woorden