Behoud een open mind, maar ook je verstand: vernieuwing en hype in de behandeling van angst en depressie

Deze tekst is gekozen en geanalyseerd door Kimberly Lowie.

Klik op onderstaande link om een PDF bestand te openen van het volledige artikel.

PDF document

Referentie van het artikel

Van der Does, W. (2009). Behoud een open mind, maar ook je verstand: vernieuwing en hype in de behandeling van angst en depressie. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, 343-356

Synthese

Het artikel komt uit het Maandblad geestelijke volksgezondheid. (2009)

Vele berichten, zowel positieve als negatieve, die verschijnen over nieuwe ontwikkelingen en behandelingen worden in het licht gesteld. Dit maakt het moeilijk en verwarrend voor de patiënten en hun behandelaars om een onderscheid te maken tussen vernieuwing en een hype, mede door te weinig onderzoek ernaar.

De laatste decennia was het vooral de antidepressiva die positieve en negatieve aandacht kreeg.
Tegenwoordig is de nieuwe hype neurofeedback. Wanneer er nieuwe behandelingen bestaan is het moeilijk deze te evalueren omwille van de placebo-effecten die optreden.
Ook al wordt er dan een onderzoek gepubliceerd, dan beperkt men zich tot het publiceren van de positieve resultaten.

Wanneer men nieuwe geneesmiddelen wil introduceren moet men toestemming verkrijgen van een overheidsinstantie.
De auteur wil dat men bij het implementeren van nieuwe psychotherapeutische interventies moet voldoen aan dergelijke criteria zoals bij het introduceren van nieuwe geneesmiddelen.

Er is sprake van duidelijke vooruitgang, maar met ups en downs.

De synthese is eveneens verwerkt in deze Powerpoint presentatie.

Over de auteur

De auteur van dit artikel is Willem van der Does.

Op onderstaande site staat deze informatie vermeld van de auteur:

Willem van der Does is een bijzonder hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde over een breed scala aan psychologische en psychiatrische onderwerpen, waaronder schizofrenie, angst en angststoornissen, pijn, gedragstherapie, farmacotherapie en hypnose. Hij schreef twee populair-wetenschappelijke boeken: Dat moet mij weer gebeuren, over depressie, en Zo ben ik nu eenmaal, over persoonlijkheidstypen. Van dat laatste boek werden er tot nu toe meer dan 40.000 verkocht. Het is verschenen in vertalingen in het Engels, Duits en Zweeds.

Van der does, W. (29 juni 1960), Willem van der does, Scriptum, Geraadpleegd op 16 november 2010 via:
[http://www.scriptum.nl/auteurs/d/willem-van-der-does]

Op de site van Universiteit Leiden staat ook informatie over Willem. De Universiteit Leiden is de werkplaats van hem. Hij werkt er als proffessor.

De site zegt het volgende:

 • Vici voor Willem van der Does.
  Prof.dr. Willem van der Does krijgt een Vici-subsidie voor zijn onderzoek naar de behandeling van depressies. Het is de eerste Leidse Vici voor psychologisch onderzoek. Van der Does gaat proberen om onderzoeksresultaten uit de experimentele psychologie om te zetten in concrete behandelmethoden. Ze moeten niet alleen helpen een depressie te verdrijven, maar ook te voorkomen.
 • De Vici-subsidie bedraagt maximaal 1 250 000 miljoen euro. Van der Does kan hiermee in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. De Vici is bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. Vici-winnaars behoren tot de top van hun onderzoeksveld en hebben bewezen als coach voor jonge onderzoekers te kunnen optreden.
 • Depressie: Van der Does doet al jaren onderzoek naar depressie: 'Depressieve mensen ervaren een groot persoonlijk leed en ook de samenleving ondervindt op allerlei manieren de gevolgen van depressiviteit. Zeventien procent van de mensen is gedurende een bepaalde periode in het leven depressief. Daarmee is depressie de meest voorkomende psychiatrische aandoening.'

Van der does,W. (30 januari 2007), Vici voor Willem van der Does, Universiteit Leiden, Geraadpleegd op 16 november 2010 via : [http://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/1408.html]

Zie hier een visitekaartje van Willem:

willempie.jpg
Prof.dr. A.J.W. van der Does (Willem)
Faculteit: Sociale Wetenschappen, LUMC
Email: ln.vinunediel.wsf|seodrednav#ln.vinunediel.wsf|seodrednav
Geboortedatum: 29 juni 1960
Geboorteplaats: Rotterdam
Studie: Psychologie
Promotie: 20 januari 1994
Proefschrift: Symptomatology and cognition in recent-onset schizophrenia
Ambtsaanvaarding: 1 november 2004
Datum oratie: 16 september 2005
Titel oratie: Has everyone won and must all have prizes?
Vakgebied: Experimentele psychopathologie

bron: [http://www.leidenuniv.nl/professoren/show.php3-medewerker_id=826.htm]

Andere boeken of artikels van deze auteur:

 • Zo ben ik nu eenmaal (boek)
 • Dat moet mij weer gebeuren (boek)
 • Met de wetenschap van nu (boek)

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden:

 • Een Word document met onder andere:
 • De referentie van het artikel
  • Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
  • Een beschrijving van de structuur van het artikel
  • Informatie over de auteur
  • Een lijst van
   • interessante bronnen
   • organisaties betrokken bij het thema
   • specialisten
   • definities en moeilijke woorden

Video

Hier vind je een filmpje dat gaat over en Depressie.