Schizofrenie

Deze tekst is gekozen en geanalyseerd door Maité Geldhof.

Referentie van het artikel

Copyright 2007, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, geraadpleegd op 26 oktober 2010 op http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie

Synthese

Het artikel komt uit het Handboek Klinische Psychologie (september 1995).
In het artikel worden al de symptomen en kenmerken van schizofrenie besproken wat het juist inhoud en hoe je het kan voorkomen.
Eerst hebben we een algemene inleiding daarna de definitie van schizofrenie, het is de meest ernstige psychische stoornis en het komt relatief vaak voor.
De kenmerkende symptomen, het beroepsmatig dysfunctioneren, de duur en de uitsluiting van schizoaffectieve of stemmingsstoornissen worden ook besproken.
Het is bewezen dat sociale factoren het bestaan van schizofrenie niet kunnen verklaren en het moet dus worden opgevat als een gevolg. Leven met schizofrenie is een extreem zware opgave , het is dan ook zo dat mensen met deze stoornis vaak denken aan zelfmoord. Schizofrenie kan nu eenmaal niet worden genezen.
Er worden theoretische modellen weergegeven: hierbij worden geformuleerde theorieën samengevoegd en komt men tot het besluit dat schizofrenie een psychologische balansverstoring of een vormstoornis van de subjectieve ervaringswereld is die voortkomt uit een verstoring van hogere hersenfuncties.
Het volgende dat wordt besproken is de diagnostiek, hierdoor blijkt dat er naast schizofrenie nog 5 andere functioneel psychotische stoornissen zijn.
De psychologische interventies met andere woorden de op maat gesneden cognitieve structureringsbenadering’ voor schizofrenie legt men uit in 3 verschillende gebieden :

 • Psychologische interventies bij psychomotorische armoede
 • Psychologische interventies bij cognitieve desorganisatie
 • Psychologische interventies bij gestoord realiteitsbesef

En tot slot wordt de conclusie meegegeven met daaronder een overzicht van de bronnen die men heeft gebruikt bij het opstellen van het artikel.

De synthese is eveneens verwerkt in deze Powerpoint presentatie.

Over de auteur

Martin Appelo is gezondheidzorgpsycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt als hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGz Groningen en als universitair docent op de afdeling klinische psychologie van de rijksuniversiteit Groningen. Verder houdt hij zich intensief bezig met het trainen en begeleiden van GGz-teams in de chronische psychiatrie. Hij promoveerde op onderzoek naar revalidatie bij patiënten met schizofrenie. Tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen en evalueren van kortdurende educatie- en behandelmodules voor mensen met chronische psychische kwetsbaarheid. Empowerment, self-efficacy en sociale steun staan daarbij centraal.
Centrale thema’s in zijn werk zijn: rouw, veerkracht, zelfhelend vermogen en motivatietechnieken.
Vier boeken van Martin Appelo zijn :

 • socratisch motiveren
 • leven met psychotische stoornis
 • leven met identiteitsproblemen
 • waardenloze gesprekken

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden:

 • Een Word document met onder andere:
  • De referentie van het artikel
  • Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
  • Een beschrijving van de structuur van het artikel
  • Informatie over de auteur
  • Een lijst van
   • interessante bronnen
   • organisaties betrokken bij het thema
   • specialisten
   • definities en moeilijke woorden