Verslavingsproblematiek: excessief middelengebruik

Deze tekst is gekozen en geanalyseerd door Sien Huyghe.

Referentie van het artikel

Bronvermelding, URL link, PDF document, …

Synthese

Het artikel komt uit het handboek Klinische Psychologie (juni 1995).

Men spreekt van afhankelijkheid als het over excessief middelengebruik gaat.
Bij onafhankelijkheid gaat het in het kort om volgende verschijnselen:
- het optreden van tolerantie, de behoefte om de hoeveelheid stof sterk te vergroten;
- onthoudingsverschijnselen;
- vaak langer gebruik dan voorgenomen;
- hevig verlangen naar het middel;
- spenderen van veel tijd en energie om aan de stof te komen;
- opgeven of verwaarlozen van belangrijke sociale, werk –en/of recreatieve activiteit.
In het artikel word comorbiditeit, de diagnostiek en de behandeling kort uitgelegd, maar ook de vooruitzicht hoe de verslavingsproblematiek zich zal ontwikkelen, aan welke type onderzoek en interventie behoefte bestaat.

De synthese is eveneens verwerkt in deze Powerpoint presentatie.

Over de auteur

Hoogleraarsbenoeming: dr. G.M. Schippers

Dr. G.M. Schippers (52) is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het vakgebied van 'Verslavingsgedrag en zorgevaluatie'.
De leerstoel is gevestigd vanwege de Stichting Jellinek Klinieken in de Faculteit der Geneeskunde. Gerard Schippers werd in 1973, na zijn opleiding Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer aan de Nijmeegse universiteit. Sinds 1974 is hij tevens werkzaam als psychotherapeut. In 1981 promoveerde Schippers aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1986 was hij werkzaam als universitair hoofddocent Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer aan de KUN. Sinds 1 januari 1999 is hij werkzaam bij het 'Amsterdam Institute for Addiction Research', een samenwerking van de verslavingszorginstellingen de Jellinek, de Brijder (Alkmaar) en de afdeling Psychiatrie van het AMC 'De Meren'.

Bronnenlijst

Klik hier voor een aantal referenties naar publicaties uit de tekst, die geselecteerd zijn door middel van uitsluiting.

Downloads

Volgende bestanden kunnen hier gedownload worden:

 • Een Word document met onder andere:
  • De referentie van het artikel
  • Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
  • Een beschrijving van de structuur van het artikel
  • Informatie over de auteur
  • Een lijst van
   • interessante bronnen
   • organisaties betrokken bij het thema
   • specialisten
   • definities en moeilijke woorden