Vergadering van 26 oktober 2010

Aanwezig

Kim Durnez
Maité Geldhof
Justine Provoost
Marie Hannosette
Kimberly Lowie
Rim Zagheden
Joni Verstraeten
Sam Van sand
Dieter Vael

Afwezig

Kevin Verlinde (reden: rijexamen)
Kjenta Riemaecker (reden: onbekend)

Agenda

  • Thema's per persoon afspreken
  • Aanmaken van de website bespreken

Verslag

In de ICT les hebben gekozen om het onderwerp te veranderen. We hebben samen beslist om het onderwerp 'psychiatrische problemen' verder uit te diepen. Per 2/3 personen hebben we elk een deelonderwerp van de psychiatrie gekozen. We zijn samen naar de bibliotheek van de Katho geweest om wat inspiratie op te doen. Daarna heeft iedereen een artikel opgezocht en konden we aan de slag.

Volgende thema's werden per persoon afgesproken:

Thema Namen
Eetstoornissen Kim en Sam
Schizofrenie Joni, Marie en Maité
Borderline Kevin, Dieter en Kjenta
Depressie Kimberly en Justine
Verslavingen Rim en Sien

Kim zal de website aanmaken, en uitnodigingen versturen zodat iedereen lid kan worden.

Actieplan

Wie Wat Tegen wanneer
Allen Basistekst zoeken; analyse in Word; synthese in Powerpoint 1 december
Kim Site aanmaken en uitnodigingen versturen 10 november

Volgende vergadering

Wanneer? 16 november 2010
Waar? Klaslokaal (ICT les)