Vergadering 30 november 2010

Aanwezig

Joni Verstraeten
Kimberly Lowie
Justine Provoost
Marie Hannosette
Rim Zagheden
Maité Geldhof
Kevin Verliende
Sien Huyge
Kim Durnez

Afwezig

Dieter Vael (reden: onbekend)
Kjenta Riemaecker (reden: onbekend)
Sam Van Sand (reden: omwille van de sneeuw, vast in het verkeer)

Agenda

 • Opmerkingen en tips ivm het werken aan de wikisite door Kim:
  • Wees zorgvuldig met de bronvermeldingen. Doe het volgens de regels van de APA-kunst: cursief lettertype waar het moet, komma's waar het hoort, enz. Gebruik dit document: http://sadan.wikidot.com/local--files/4-refereren/VademecumBronvermeldingenAPA.pdf.
  • Bij aanpassen van tabellen:
    • Eén rij in een tabel is één lijn in de wiki code (geen nieuwe lijn nemen)
    • Voor een lege cel in een tabel: zet een spatie tussen de celranden (celrand = ||)
  • In de pagina waar je je basisartikel bespreek, moet je van de auteur in principe enkel zijn naam vermelden, enkele boeken die hij geschreven heeft opsommen (indien er zijn), en verwijzen naar een (nieuwe) pagina onder het menu "Lijsten > Specialisten" waarin je de auteur of deskundige nader bespreekt. In die nieuwe pagina neem je de layout over van Pietje Puk. Verwijs ook naar deze pagina vanop je eigen profiel pagina (onder "Ons Team").
  • Layout verzorgen (let op hoofdletters, gebruik wiki opsommingsteken (met * or #) waar het hoort, gebruik titels (+, ++ of +++) waar het hoort, laat een lege lijn tussen twee paragrafen, …)
   Hou de teksten leesbaar: lees je teksten na en spring niet van de hak op de tak.
  • Persoonlijke werkdocumenten opladen onder je eigen "persoonlijke documenten"-pagina (zie paragraaf "Een bestand toevoegen" op deze pagina)
  • Commentaar invullen indien je andersmans teksten wijzigt
  • In de trefwoordenlijst moeten de woorden alfabetisch toegevoegd worden.
  • Tip: mogelijkheid om te zien wie wat waar en wanneer heeft gewijzigd via de History knop (zie paragraaf "Wat indien iemand je tekst heeft gewist of je hebt zelf iets stoms gedaan?" op deze pagina)
  • Tip: gebruik de Preview knop om na te gaan of je aanpassingen correct zijn, alvorens op te slaan (Save).
  • Een foto invoegen gebeurt in 2 stappen:
   1. het bestand (.jpg) opladen in de pagina waar de foto moet komen
   2. in de wiki editor de foto invoegen tussen je tekst (eventueel via de image wizard knop).
 • Iedereen voert zijn trefwoorden, specialisten, organisaties en voorzieningen in. Eventueel de bronnenlijst aanvullen met de belangrijkste bronnen uit het artikel.
 • Voorpagina werd aangepast en bijgewerkt.
 • Verdere afspraken maken over wie wat zal doen op onze wikidot:
  • Wie zal er drie titels van tijdschriften zoeken in de bib (en deze hier vermelden) ?
  • Wie zal welke organisaties bespreken?
  • Overzicht van alle taken

Verslag

Wie bespreekt welke organisatie:

Organisatie Wordt besproken door
Beleidsdomein WVG Kim
Zorg en Gezondheid Kim
Kopp-Vlaanderen
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Zorgnet Vlaanderen
Vereniging voor Alchohol- en andere Drugsproblemen
Labyrint in Perspectief Kimberly
Virenze
Ypsilon
Psychosociaal revalidatiecentrum De Evenaar
Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem
Psychiatrisch verzorgingstehuis Ziekeren
Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus
Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist Maité
Ontwenningskliniek De Pelgrim VZW
Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Kimberly
Beschut Wonen De Linde Marie
Dagcentrum De Ridder Marie
Beschut Wonen WALDEN
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie
Beschut wonen De Bolster
Psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie Justine
VZW De Vliering Kevin
Centrum Eetstoornissen Ursula

Actieplan

Hieronder vind je de afspraken (wie doet wat, en tegen wanneer) gemaakt in deze vergadering:

Wie Wat Tegen wanneer
Allen Invoeren trefwoorden, specialisten, … volgende ICT Les
Joni Opzoeken van drie tijdschriftitels, en deze hier vermelden 3 december

Volgende vergadering

Wanneer? 7 December
Waar? ICT Lokaal