Taken

Groepstaken

 • Welkom pagina uitbreiden.
 • Eén student (wie?) zoekt in de campusbibliotheek welke tijdschriften relevant zijn voor het onderwerp en noteert op de pagina "Bronnen" (onder "Bronnenlijst uit vaktijdschriften") de tijdschrifttitels.
 • Vergadering en verslagen bijhouden (onder Documenten & Verslagen > Vergaderingen & Verslagen).

Persoonlijke taken

Ons Team

Hoofdpagina

 • Eigen e-mail adres aanpassen

Ons Team > jouw naam

 • Eventueel foto opladen van 320x320 pixels en plaatsen zoals bij kim
 • Onder "Interesses":
  • Eventueel kort woordje over je hobby/hobbies
  • Waarom je voor de richting Orthopedagogie koos.
  • Waarom dit onderwerp (psychiatrische problemen) je boeit.
 • Refereren naar de auteurs en organisatie(s) die jij hebt besproken
 • Titel van je basistekst aanpassen

Basisteksten

Menu Basisteksten

 • Titel van je basistekst aanpassen

Basisteksten > jouw basistekst

 • Inhoud van de pagina aanvullen
 • Onder "Over de auteur" eventueel een link toevoegen naar de pagina waar de auteur verder wordt besproken (onder Lijsten > Deskundigen & auteurs).
 • Twee bestanden opladen (op de pagina van je persoonlijke werkdocumenten) en de referenties aanpassen met de juiste naam van het bestand:
  • 1BaOa_naam_voornaam_.doc
  • 1BaOa_naam_voornaam_.ppt

Bronnen

Bronnen > Bronnenlijst

 • Pas de titel van je persoonlijke basistekst aan.
 • Voeg per bronsoort een aantal bronnen toe zoals vermeld op de pagina (doe dit uiteraard in het deel van de tabellen dat voor jou bestemd is).
 • Daarna ook de vindplaats opzoeken van bronnen uit de basisartikels en naast de bron toevoegen (samen met de naam van de vinder).

Bronnen > Bronnenverdeling

 • Per persoon maak je een Excel bestand (1BaOa_naam_voornaam_bronnenverdeling.xls) met twee grafieken en twee tabellen.
 • De tabel plaats je op de pagina onder jouw naam.
 • Excel bestand opladen (op de pagina van je persoonlijke werkdocumenten) en de referentie aanpassen met de juiste naam van het bestand.

Lijsten

Lijsten > Deskundigen en auteurs

 • Bespreek een drietal specialisten per persoon (daarvoor moet je dus het menu uitbreiden en voor elke deskundige een nieuwe pagina aanmaken)
 • Gebruik steeds dezelfde pagina indeling: als voorbeeld, zie voorbeeld.
 • in Ons Team > jouw naam: refereer naar die nieuwe pagina (in het lijstje van deskundigen die jij hebt besproken)

Lijsten > Organisaties

 • Bespreek minstens 1 organisatie per persoon (daarvoor moet je dus het menu uitbreiden en voor elke organisatie een nieuwe pagina aanmaken). De organisaties virenze en ypsilon kunnen door eender wie besproken worden.
 • Gebruik steeds dezelfde pagina indeling: als voorbeeld, zie voorbeeld
 • in Ons Team > jouw naam: refereer naar die nieuwe pagina (in het lijstje van deskundigen die jij hebt besproken)

Lijsten > Trefwoorden

 • Iedereen moet hier trefwoorden uit zijn basisartikel en andere bronnen toevoegen (met uitleg)

Documenten & Verslagen > Persoonlijke documenten > jouw naam

 • Referenties naar de drie eigen bestanden. Als voorbeeld, zie bij kim.